🎯 Ελα να εξερευνήσεις τα ενδιαφέροντά σου, να ανακαλύψεις τα επαγγέλματα που σου ταιριάζουν και να ενισχύσεις τις επικοινωνιακές σου δεξιότητες! 👉🏼 Πρόγραμμα* για νέους/νέες 17 - 24 ετών που αναζητούν εργασία, εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. ❗️10 θέσεις διαθέσιμες από Σεπτέμβριο 2021. 📧Δηλώστε το ενδιαφέρον σας στο [email protected] *Το πρόγραμμα εντάσσεται στα πλαίσια του έργου It Works The Employable Youth (2019-1-DE02_KA202-00613).