Η έρευνά μας στην αγορά εργασίας δείχνει ότι υπάρχουν ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιηθούν. Πιστεύουμε ότι οι άνεργες, ευάλωτες γυναίκες πρέπει να υποστηριχθούν για να βρουν εργασία και να διεκδικήσουν τη νόμιμη θέση τους στις κοινότητες και την κοινωνία.

Η Odyssea προσφέρει ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ενδυνάμωση Ελληνίδων και προσφύγων γυναικών που είναι άνεργες ή σε αναστολή εργασίας, ώστε να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την κάλυψη αυτών των κενών στην αγορά, τη διαφύλαξη της αυτονομίας τους και την ισότιμη μεταχείριση.

Κρατήστε τώρα θέση για το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει:
- Sales Techniques
- Web development
- E-Commerce
- Social Media & Digital Marketing
Τα προγράμματα αφορούν μόνο σε γυναίκες!
Δηλέστε συμμετοχή εδώ.