Κατηγορίες δραστηριοποίησης

Μέλισσα: Δίκτυο Μεταναστριών στην Ελλάδα

Η Μέλισσα είναι ένα δίκτυο για μετανάστριες που ζουν στην Αθήνα. Στόχος του είναι να ενισχύσει τους δεσμούς του, να δημιουργήσει μια γέφυρα επικοινωνίας με την κοινωνία υποδοχής για να προωθήσει την ενδυνάμωση και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2014 με την άμεση συμμετοχή μεταναστριών και απευθύνεται σε γυναίκες από περισσότερες από 45 χώρες, που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Λειτουργεί με βάση μια κοινή πλατφόρμα, έναν κόμβο όπου μπορούν να συναντηθούν δίκτυα και άτομα, να μοιραστούν τις ανησυχίες και τις ιδέες τους και να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλο στην επιδίωξη κοινών στόχων. 

 Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call