Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών-We Are a Welcoming Europe


Στις 23 Μαίου ξεκίνησε και στην Ελλάδα η εκστρατεία We are a Welcoming Europe στην οποία συμμετέχουν πολλές οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Στόχος μας είναι να σχηματίσουμε μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (European Citizens' Initiative) και να διεκδικήσουμε μια πιο φιλόξενη Ευρώπη.

Αν καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε 1 εκατομμύριο υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών από τουλάχιστον 7 κράτη μέλη μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποχρεωθεί να μας ακούσει. Συγκεκριμένα ζητάμε από την Επιτροπή να:

-Απαγορεύσει την ποινικοποίηση της αλληλεγγύης στα κράτη μέλη της Ε.Ε.
-Υποστηρίξει τους Ευρωπαίους πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν πρόσφυγες
-Να εξασφαλίσει το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο, προσφύγων, και μεταναστών

Σας καλούμε να μάθετε περισσότερα για την πρωτοβουλία και να υπογράψετε την έκκλησή μας εδώ: https://www.weareawelcomingeurope.eu/el/ . Επίσης μπορείτε να ακολουθήσετε τη σελίδα WelcomingEurope_Greece στο Facebook και να προωθήσετε την πρωτοβουλία σε γνωστούς και φίλους καθώς κάθε συμμετοχή είναι πολύτιμη.
Σας ευχαριστούμε,

Οι συμμετέχουσες Οργανώσεις

Actionaid
Advocates Abroad
Caritas Hellas
Diotima
Greek Forum of Refugees
HIAS
Jesuit Refugee Service
Klimaka
SolidarityNow
Terre des hommes

Στις 23 Μαίου ξεκίνησε και στην Ελλάδα η εκστρατεία We are a Welcoming Europe στην οποία συμμετέχουν πολλές οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Στόχος μας είναι να σχηματίσουμε μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (European Citizens' Initiative) και να διεκδικήσουμε μια πιο φιλόξενη Ευρώπη.

Αν καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε 1 εκατομμύριο υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών από τουλάχιστον 7 κράτη μέλη μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποχρεωθεί να μας ακούσει. Συγκεκριμένα ζητάμε από την Επιτροπή να:

-Απαγορεύσει την ποινικοποίηση της αλληλεγγύης στα κράτη μέλη της Ε.Ε.
-Υποστηρίξει τους Ευρωπαίους πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν πρόσφυγες
-Να εξασφαλίσει το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο, προσφύγων, και μεταναστών

Σας καλούμε να μάθετε περισσότερα για την πρωτοβουλία και να υπογράψετε την έκκλησή μας εδώ: https://www.weareawelcomingeurope.eu/el/ . Επίσης μπορείτε να ακολουθήσετε τη σελίδα WelcomingEurope_Greece στο Facebook και να προωθήσετε την πρωτοβουλία σε γνωστούς και φίλους καθώς κάθε συμμετοχή είναι πολύτιμη.
Σας ευχαριστούμε,

Οι συμμετέχουσες Οργανώσεις

Actionaid
Advocates Abroad
Caritas Hellas
Diotima
Greek Forum of Refugees
HIAS
Jesuit Refugee Service
Klimaka
SolidarityNow
Terre des hommes