Cities Grow: Αθήνα και Μόναχο ενώνονται για την ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην αγορά εργασίας


Η ομάδα του ‘Cities Grow’ εργάστηκε από τις 7 έως τις 10 Μαΐου, με έναν σημαντικό στόχο. Την ανάπτυξη ενός προσχέδιου δράσης για την ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην αγορά εργασίας στην πόλη της Αθήνας. Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της τοπικής πραγματικότητας και κατόπιν διαβούλευσης με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, διαμορφώθηκε και παρουσιάστηκε ένα λεπτομερειακό κείμενο, το οποίο ανάμεσα σε άλλα, αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο που μπορεί να παίξει το Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR) στην προσπάθεια ένταξης στην εργασία.

Η ομάδα του ‘Cities Grow’ εργάστηκε από τις 7 έως τις 10 Μαΐου, με έναν σημαντικό στόχο. Την ανάπτυξη ενός προσχέδιου δράσης για την ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην αγορά εργασίας στην πόλη της Αθήνας. Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της τοπικής πραγματικότητας και κατόπιν διαβούλευσης με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, διαμορφώθηκε και παρουσιάστηκε ένα λεπτομερειακό κείμενο, το οποίο ανάμεσα σε άλλα, αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο που μπορεί να παίξει το Κέντρο Συντονισμού του δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR), το οποίο λειτουργεί με ιδρυτικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τον συντονισμό του Athens Partnership,  στην προσπάθεια ένταξης στην εργασία.

Πρόκειται για ένα ζωντανό κείμενο που θα  προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες, δεδομένου του ότι  η σύσταση του προσφυγικού πληθυσμού στην Ελλάδα είναι μεταβαλλόμενη και ανομοιογενής”, εξήγησε ο Αντιδήμαρχος Μεταναστών και Προσφύγων, Λευτέρης Παπαγιαννάκης.

Τι είναι το 'Cities Grow'

Το πρόγραμμα ‘Cities Grow: Οι πόλεις ενσωματώνουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες μέσω της οικονομικής δραστηριότητας’  χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014−2020 (AMIF). Με την καθοδήγηση του Δικτύου Ευρωπαϊκών Πόλεων Eurocities, στο οποίο συμμετέχει και η Αθήνα, προσφέρει ένα εύφορο πεδίο συνάντησης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ 16 ευρωπαϊκών πόλεων με κεντρικό ζητούμενο την καλύτερη υλοποίηση τοπικών πρωτοβουλιών στον τομέα των πολιτικών μετανάστευσης και ένταξης μεταναστών και προσφύγων.

Η Αθήνα και το Μόναχο, ένα από τα ζευγάρια του προγράμματος, συνεργάζονται στη βάση τεσσάρων θεματικών: πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές συμβάσεις για μετανάστες επιχειρηματίες, συνεργασία με επιχειρήσεις, τοπικές υπηρεσίες απασχόλησης και τοπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης μεταναστών επιχειρηματιών και ανάπτυξη στρατηγικών κατά των διακρίσεων στις τοπικές αγορές εργασίας.

Την πρωτοβουλία από την πλευρά του δήμου Αθηναίων συντονίζει το Γραφείο του Αντιδημάρχου Μεταναστών και Προσφύγων, Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Στην ομάδα του προγράμματος συμμετέχουν: ένα μέλος του Eurocities, δύο στελέχη της κοινωνικής υπηρεσίας του δήμου Μονάχου, δύο στελέχη του Τμήματος Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας του δήμου Αθηναίων καθώς και ένα στέλεχος του συμβουλευτικού μη κερδοσκοπικού φορέα της Μεγάλης Βρετανίας Migration Work CIC σε ρόλο facilitator.

Η συνάντηση στην Αθήνα αποτελεί τη δεύτερη φάση του προγράμματος καθότι έχει προηγηθεί επίσκεψη μελέτης στελεχών του δήμου Αθηναίων στο Μόναχο τον Οκτώβριο του 2017, όπου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το σύστημα Υποδοχής και Κοινωνικής Ένταξης που εφαρμόζει ο δήμος του Μονάχου.

Οι Μηχανισμοί Συντονισμού μία διεθνώς αναγνωρισμένη καλή πρακτική 

Η ομάδα στην Αθήνα, ύστερα από συναντήσεις με αρμόδιους φορείς του δήμου Αθηναίων, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης εργασίας (focus group) με μέλη της Επιτροπής Livelihoods and Economic Empowerment του ACCMR την οποία συντονίζει η οργάνωση International Rescue Committee (IRC), διαμορφώθηκε το προσχέδιο δράσης για την ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην αγορά εργασίας. Το κείμενο παρουσιάστηκε την Πέμπτη 10 Μαΐου στην Αίθουσα Γουναρόπουλου του Δημαρχιακού Μεγάρου παρουσία και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Από την πλευρά του Υπουργείου και στη βάση του εθνικού στρατηγικού σχεδίου ένταξης που πρόκειται να τεθεί σύντομα σε εφαρμογή, τονίστηκε η πρόθεση αποκέντρωσης των πολιτικών ένταξης και η ανάγκη οι πληθυσμοί να διαμοιράζονται αποτελεσματικότερα σε δήμους της χώρας.

Η Ceri Hutton, εκπρόσωπος του Migration Work CIC, μας είπε: Οι μηχανισμοί Συντονισμού και Συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και άλλων φορέων όπως το ACCMR, είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική που μπορεί να φέρει κοντά φορείς και να βοηθήσει πολύ τη συνεργασία και την ανταλλαγή δεδομένων”.  Στο προσχέδιο δράσης, προτείνεται μάλιστα η επίσημη θέσπιση του ACCMR ως Κεντρικού Μηχανισμού Συντονισμού του δήμου Αθηναίων για θέματα ένταξης μεταναστών και προσφύγων και η ενεργή συμμετοχή του δήμου στον Μηχανισμό.

Επίσης, συστήνεται ο Δήμος να συνεχίσει να υποστηρίζει μέσω του ACCMR την ανάπτυξη προγραμμάτων σε συνεργασία με ΜΚΟ προς όφελος της διαφορετικότητας και της καινοτομίας στην αγορά εργασίας. Έτσι, αναφέρεται, μπορούν να αποφεύγονται οι αλληλοεπικαλύψεις στην παροχή υπηρεσιών, να προάγεται η ανταλλαγή γνώσης, να εξασφαλίζεται η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα στην λήψη αποφάσεων και να ενισχύεται η συνεργασία σε έργα αμοιβαίου οφέλους, όπως η έρευνα ως προς τις ανάγκες στην αγορά εργασίας.

Κλειδιά για την ένταξη η εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση  

Το προσχέδιο δομήθηκε συνυπολογίζοντας τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού περιβάλλοντος στις οποίες συγκαταλέγει τις μεταβολές στις ροές, το γεγονός ότι οι πρόσφυγες βλέπουν την Ελλάδα ως χώρα διέλευσης και όχι εγκατάστασης, το χαμηλών δεξιοτήτων εργατικό δυναμικό, που είναι ευάλωτο στην εργασιακή εκμετάλλευση.

Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζεται ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του δήμου Αθηναίων (ΚΕΜ) ως προς τον προσανατολισμό των προσφύγων στην αγορά εργασίας και την ανάπτυξη των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων. Η σημασία της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης σημειώθηκαν άλλωστε από τον δήμο του Μονάχου ως τα σημαντικότερα συστατικά της επιτυχίας. “Ο δήμος Μονάχου προσαρμόζει το εύρος των υπηρεσιών ένταξης, όπως π.χ. η εκμάθηση της γλώσσας και η επαγγελματική κατάρτιση, ανάλογα με την πρόθεση των ανθρώπων να μείνουν και τη συνειδητοποίηση της κατάστασής τους” εξηγεί η Regina Ober, εκπρόσωπος του δήμου Μονάχου, προσθέτοντας ότι η ενεργή εμπλοκή των μεταναστών στην τοπική κοινωνία μέσω του εθελοντισμού, αυξάνει τις πιθανότητες ένταξης στην αγορά εργασίας.

Επίσης, ως σημαντικά βήματα κρίνονται η αύξηση της εμπλοκής των εργοδοτών καθώς και η συστηματική παρακολούθηση και συλλογή δεδομένων σε σχέση με τους πρόσφυγες και τις τάσεις στην αγορά εργασίας, ώστε να σχεδιάζονται κατάλληλες πολιτικές.

Το κείμενο, θα πάρει την τελική του μορφή μέχρι τα μέσα Ιουλίου ενώ τον Νοέμβριο θα παρουσιαστεί στο Μιλάνο στο κλείσιμο του προγράμματος Cities Grow μαζί με τα πρότζεκτ των άλλων 7 ζευγαριών πόλεων. Τελικός στόχος είναι η υλοποίηση επιλεγμένων πτυχών του σχεδίου στο επόμενο διάστημα.

* Στο πλαίσιο της επίσκεψης η ομάδα του ‘Cities Grow’ συναντήθηκε με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας & Ισότητας, Μαρία Στρατηγάκη, την Αντιδήμαρχο Κοινωνίας των Πολιτών και Καινοτομίας, Αμαλία Ζέπου, με εκπροσώπους του Κέντρου Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR) και του Προγράμματος Στέγασης για Αιτούντες Άσυλο που υλοποιεί η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών.

Κείμενο-Φωτογραφίες: Μαρίνα Τομαρά -  ACCMR