Το ECCAR είναι μια πρωτοβουλία της UNESCO (2004) για τη δημιουργία δικτύου πόλεων που ενδιαφέρονται να μοιραστούν εμπειρίες προκειμένου να βελτιώσουν τις πολιτικές τους για την καταπολέμηση του ρατσισμού, των διακρίσεων και της ξενοφοβίας. Η Αθήνα συμμετέχει στο δίκτυο ECCAR και ανταλλάσσει βέλτιστες πρακτικές με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, με στόχο:

- Την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων σε τοπικό επίπεδο, την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον σεβασμός της διαφορετικότητας.

- Την ευαισθητοποίηση του ευρωπαϊκού κοινού σε σχέση με τις αξίες μιας κοινωνίας που βασίζεται στην αλληλεγγύη και την παροχή κινήτρων για την προώθηση της ισότητας και την εξουδετέρωση ρατσιστικών πεποιθήσεων και συμπεριφορών.

eccar