Ζούμε μαζί – Εργαζόμαστε Μαζί: Η προσφυγιά δεν είναι ταυτότητα, είναι μια προσωρινή ιδιότητα


Περισσότεροι από 180 εκπρόσωποι οργανώσεων, φορέων, ιδιωτικών εταιριών, καθώς και μέλη μεταναστευτικών και προσφυγικών κοινοτήτων, συμμετείχαν στην εκδήλωση "Ζούμε μαζί - Εργαζόμαστε μαζί", που διοργάνωσε η Επιτροπή Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Ενδυνάμωσης μέσω της Εργασίας - Livelihoods, του Κέντρου Συντονισμού του δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR). Τo ACCMR λειτουργεί από τον Ιούνιο 2017 με ιδρυτικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και με τον συντονισμό του Athens Partnership και σήμερα περιλαμβάνει 80 φορείς-μέλη.

Περισσότεροι από 180 εκπρόσωποι οργανώσεων, φορέων, ιδιωτικών εταιριών, καθώς και μέλη μεταναστευτικών και προσφυγικών κοινοτήτων, συμμετείχαν στην εκδήλωση "Ζούμε μαζί - Εργαζόμαστε μαζί", που διοργάνωσε η Επιτροπή Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Ενδυνάμωσης μέσω της Εργασίας - Livelihoods, του Κέντρου Συντονισμού του δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR). Τo ACCMR λειτουργεί από τον Ιούνιο 2017 με ιδρυτικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και με τον συντονισμό του Athens Partnership και σήμερα περιλαμβάνει 80 φορείς-μέλη.

Στη διοργάνωση της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23/3 στο Σεράφειο με την υποστήριξη του Europe Direct, συμμετείχαν οι οργανώσεις International Rescue Committee (IRC), Solidarity Now, Κάριτας Ελλάς, MEΤΑδραση, Μέλισσα, Praksis, Generation 2.0, Οργάνωση Γη, Εστία και Ακαδημία Επιχειρηματικότητας. 

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να έρθουν κοντά εκπρόσωποι οργανώσεων του πεδίου, ιδιωτικές εταιρείες, μετανάστες - πρόσφυγες και το ευρύτερο κοινό με την προοπτική να εντοπίσουν από κοινού κενά, καλές πρακτικές και λύσεις. Στα δύο πάνελ, συμμετείχαν οι εταιρείες Coco Mat, Cisco, Interalia, το εστιατόριο Mamaroux και η ΚοιΣΠΕ Αρχιπέλαγος, οι ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση και Κάριτας Ελλάς, η Ύπατη Αρμοστία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες καθώς και άτομα προερχόμενα από τον μεταναστευτικό και προσφυγικό πληθυσμό. Επίσης, συμμετείχε ο Αντιδήμαρχος Μεταναστών και Προσφύγων, Λευτέρης Παπαγιαννάκης και η Γκέλη Αρώνη, Συντονίστρια ομάδας διαχείρισης, συντονισμού και παρακολούθησης της εκπαίδευσης των προσφύγων (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων). 

Στο πλαίσιο των συζητήσεων, τονίστηκε ότι είναι πολύ σημαντικό οι υπηρεσίες υποστήριξης να αγκαλιάζουν όλες τις ευάλωτες ομάδες, είτε αυτές προέρχονται από προσφυγικές ροές, είτε αφορούν μόνιμους κατοίκους της πρωτεύουσας. Ακόμα, επισημάνθηκε ότι οι ευάλωτες αυτές ομάδες φέρνουν μαζί τους πολλές δεξιότητες και ταλέντα και πρέπει να γίνουν αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν δημιουργικά στη χώρα υποδοχής.

Η κα Γκέλη Αρώνη, Συντονίστρια ομάδας διαχείρισης, συντονισμού και παρακολούθησης της εκπαίδευσης των προσφύγων (ΥΠΠΕΘ), ανέφερε ως θετικό παράδειγμα σχετικά με την αναγνώριση ακαδημαϊκών και τεχνικών προσόντων την πιλοτική δράση uropean Passport Qualification, που επιχειρεί μέσω συνέντευξης να αναγνωρίσει τυπικά προσόντα για τα οποία δεν υπάρχουν χαρτιά (λ.χ. πτυχίο). "Πρέπει να δείξουμε ότι ο πρόσφυγας είναι μια προσωρινή ιδιότητα και όχι ταυτότητα", ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας είναι ένας από τους σημαντικούς πυλώνες της ενταξιακής διαδικασίας. Η πρόκληση για την Ελλάδα, χώρα με επίσημη ανεργία πάνω από 20%, είναι να βρει τον τρόπο να διευκολύνει την πρόσβαση στις υπό ένταξη ομάδες. Επίσης είναι σημαντικό σε αυτή την προσπάθεια οι εμπλεκόμενοι φορείς να προωθήσουν την έννοια της κοινωνικής συνοχής, ώστε να ωφεληθούν και οι κοινωνίες υποδοχής”, δήλωσε ο αντιδήμαρχος Μεταναστών και Προσφύγων του δήμου Αθηναίων, Λευτέρης Παπαγιαννάκης.

Από τον αντιδήμαρχο Μεταναστών και Προσφύγων, τονίστηκε επίσης ότι οι πρωτοβουλίες για την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων πρέπει να περάσουν από το μη θεσμικό στο θεσμικό επίπεδο ώστε να τεθούν γερά θεμέλια και συνέργειες. Η συζήτηση ανέδειξε τον ρόλο που παίζει το ACCMR προς αυτή την κατεύθυνση, πετυχαίνοντας  μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ του δήμου Αθηναίων και των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας και της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων.

Είπαν: 

"Στόχος μας είναι η συζήτηση αυτή να περάσει σε θεσμικό επίπεδο, σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης" - Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Αντιδήμαρχος Μεταναστών και Προσφύγων  Δήμος Αθηναίων

"Η προσφυγιά δεν είναι ταυτότητα, είναι μια προσωρινή ιδιότητα" - Γκέλη Αρώνη, Συντονίστρια ομάδας διαχείρισης, συντονισμού και παρακολούθησης της εκπαίδευσης των προσφύγων (ΥΠΠΕΘ)

"Η γλώσσα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ένταξη. Με την προσφυγική κρίση μου δόθηκε η ευκαιρία να βοηθήσω τον κόσμο και τις οργανώσεις με τις γνώσεις μου στα ελληνικά και στα αραβικά. Τώρα διδάσκω αραβικά σε εργαζόμενους ΜΚΟ που θέλουν κι αυτοί να επικοινωνούν με τον κόσμο με τον οποίο δουλεύουν. Οι εργασιακοί σύμβουλοι των οργανώσεων με βοήθησαν να πιστέψω στον εαυτό μου" - Monira Malak, Δασκάλα Αραβικών σε ΜΚΟ & στον ιδιωτικό τομέα 

"Για να καταφέρουμε την ένταξη πρέπει όλοι να κοιταζόμαστε στα μάτια σαν ίσοι" - Λώρα Παππά, Πρόεδρος  ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση

"Σημαντική πρόκληση είναι η προσαρμογή διεθνών πρακτικών στην τοπική κοινωνία" - Σοφία Δασύρα, Υπεύθυνη Συντονισμού Προγραμμάτων Κάριτας Ελλάς

"Η έννοια της εταιρικότητας μπορεί να αξιοποιηθεί ώστε οι ωφελούμενοι να γίνουν και συνέταιροι. Με αυτόν τον τρόπο η απασχόληση στον συνεταιρισμό μπορεί να αποτελέσει ένα μεταβατικό στάδιο πριν την ένταξη στην αγορά εργασίας", Φανή Χόνδρου, Ψυχολόγος ΚοιΣΠΕ  Αρχιπέλαγος

"Για να γίνουμε ανοιχτοί στη διαφορετικότητα χρειάζεται να ενισχυθεί η πρόσβαση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στην αγορά εργασίας" - Ανδρέας Στρατικόπουλος, Υπεύθυνος Υποδοχής COCO-MAT

"Diversity is a 2-way street", John Higgins, Ιδιοκτήτης εστιατορίου Mama Roux

"Ο στόχος είναι να καλλιεργήσουμε μια γενιά που θα μπορεί να λύσει διεθνή προβλήματα", Έλενα Πρασσάκη, Marketing and Communications Manager – CISCO Greece, Cyprus, Malta