1. Πώς κάνω εγγραφή νέου χρήστη αν είμαι πάροχος υπηρεσιών, διοργανωτής δράσεων ή υποστηρικτής δράσεων σχετικών με πρόσφυγες και μετανάστες;

Από το μενού πατάτε «Εγγραφή» και οδηγείστε στη φόρμα εγγραφής χρήστη. Ένας χρήστης μπορεί να είναι είτε πάροχος υπηρεσιών, είτε διοργανωτής δράσεων, είτε υποστηρικτής δράσεων ή και τα τρία.

Συμπληρώνετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία τα οποία είναι σημειωμένα με αστερίσκο.

Εάν εγγραφείτε ως υποστηρικτής είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε στο κάτω μέρος της φόρμας, σύμφωνα με τα κατάλληλα πεδία, όσα πιστεύετε πως μπορείτε να προσφέρετε στις ομάδες που διοργανώνουν δράσεις.

Εφόσον κατά την εγγραφή σας έχετε καταχωρίσει τον φορέα, τον οργανισμό, την ομάδα ή την εταιρεία σας ως διοργανωτή δράσεων ή/και πάροχο υπηρεσιών, μπορείτε στη συνέχεια μέσα από το «Ο Λογαριασμός μου» να κάνετε επεξεργασία των στοιχείων σας. Στην περίπτωση που έχετε εγγραφεί μόνο ως πάροχος υπηρεσιών μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία σας ώστε να γίνετε και ή μόνο διοργανωτής δράσεων, υποστηρικτής και αντίστροφα.

* Όταν κάνετε εγγραφή, πρέπει ο φορέας, ο οργανισμός ή η ομάδα σας να περάσει από την έγκριση του δήμου Αθηναίων προκειμένου το προφίλ σας να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα. Όταν εγκριθεί από τον δήμο (μέσα σε διάστημα 48 ωρών), θα ειδοποιηθείτε με σχετικό email.

2. Πώς κάνω είσοδο ως χρήστης στην πλατφόρμα αν έχω ήδη κάνει εγγραφή ως πάροχος υπηρεσιών, διοργανωτής δράσεων ή υποστηρικτής υπηρεσιών/δράσεων; Τι κάνω αν έχω ξεχάσει τον κωδικό μου;  (για παρόχους υπηρεσιών/διοργανωτές δράσεων και για υποστηρικτές υπηρεσιών/δράσεων)

Από το μενού πατάτε «Είσοδος» και οδηγείστε στη φόρμα εισόδου. Συμπληρώνετε το email και τον κωδικό σας.

Εάν ξεχάσατε τον κωδικό σας πατήστε τον αντίστοιχο σύνδεσμο κάτω από τη φόρμα.

3. Πως καταχωρίζω μια νέα υπηρεσία; Πώς μπορώ να επεξεργαστώ μια ήδη καταχωρισμένη υπηρεσία μου; (για παρόχους υπηρεσιών)

Για να καταχωρίσετε μία υπηρεσία ή για να επεξεργαστείτε μια καταχωρισμένη υπηρεσία σας θα πρέπει πρώτα να έχετε κάνει «Είσοδο» από το menu.

Στη συνέχεια, επιλέγοντας το «Καταχώριση Υπηρεσίας» από το μενού, συμπληρώνετε τα απαραίτητα πεδία στην αντίστοιχη φόρμα.

Για την καταχώριση της υπηρεσίας σας είναι απαραίτητη η συμπλήρωση των στοιχείων τουλάχιστον μιας επιμέρους υπηρεσίας.

Επιλέξτε το + στο τέλος του πεδίου «Επιμέρους Υπηρεσία 1» σε περίπτωση που η υπηρεσία σας:

α. προσφέρεται σε περισσότερα από ένα σημεία στην Αθήνα
β. είναι επαναλαμβανόμενη σε διαφορετικές ημερομηνίες ή/και ώρες
γ. περιέχει περισσότερες από μία επιμέρους υπηρεσίες (π.χ. Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων το οποίο περιλαμβάνει περισσότερες από μία υπηρεσίες, σε διαφορετικές ώρες ή Νομική συνδρομή σε αιτούντες άσυλο και ευάλωτους κρατούμενους, η οποία παρέχεται σε διαφορετικές ώρες ή/και διαφορετικό σημείο στην πόλη κ.ο.κ.). Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρίσει όλα τα σημεία στο χάρτη καθώς και τις διαφορετικές ημέρες και ώρες των δράσεων σας. Στις περιπτώσεις κατηγοριών δραστηριοποίησης, όπως η Στέγαση δεν είναι προαπαιτούμενη η συμπλήρωση της διεύθυνσης και των ημερών και ωρών των δράσεών σας.

* Όταν καταχωρίζεται μια υπηρεσία, πρέπει να περάσει από την έγκριση του δήμου προκειμένου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα. Όταν εγκριθεί από τον δήμο (μέσα σε διάστημα 48 ωρών) θα ειδοποιηθείτε με σχετικό email.

Επεξεργασία της υπηρεσίας σας μπορείτε να κάνετε από το λογαριασμό σας, από την επιλογή «Επεξεργασία υπηρεσιών».

4. Πως καταχωρίζω μια νέα δράση; Πως μπορώ να επεξεργαστώ μια ήδη καταχωρισμένη δράση μου; (για διοργανωτές δράσεων)

Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με παραπάνω. 

5. Πως ανεβάζω open call; (για παρόχους υπηρεσιών/ διοργανωτές δράσεων και για υποστηρικτές υπηρεσιών/δράσεων)

Επιλέξτε το «Καταχώριση Open Call» από το μενού.

Συμπληρώστε τα πεδία της φόρμας.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του open call σας επιλέγοντας το «Επεξεργασία Open Call» από το «Ο Λογαριασμός μου».

6. Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ACCMR αν είμαι πάροχος υπηρεσιών/διοργανωτής δράσεων ή/και υποστηρικτής υπηρεσιών/ δράσεων;

Εφόσον έχετε κάνει εγγραφή ως υποστηρικτής υπηρεσιών/δράσεων, έχετε συμπληρώσει στην αντίστοιχη φόρμα τη μορφή της υποστήριξης που μπορείτε να προσφέρετε σε όσους παρέχουν υπηρεσίες και διοργανώνουν δράσεις.

Αντιστοιχίζοντας τη μορφή της υποστήριξής σας με τις ανάγκες των υπηρεσιών και των δράσεων που καταχωρίζονται στο σύστημα, το ACCMR σας ενημερώνει με email:

α) για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις σχεδιαζόμενες δράσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν την προσφορά σας αμέσως μόλις πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας.
β) για κάθε νέα υπηρεσία και δράση που μπορεί να αξιοποιήσει την προσφορά σας αμέσως μόλις αυτή δημοσιευτεί.
γ) για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις σχεδιαζόμενες δράσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν την προσφορά σας σε μηνιαία βάση.

Στα email αυτά περιέχονται τα στοιχεία επικοινωνίας των εκπροσώπων των φορέων με τους οποίους θα μπορείτε να έρθετε απευθείας σε επαφή, εφόσον το επιθυμείτε.

7. Σε τι μου χρησιμεύει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ACCMR αν παρέχω υπηρεσίες και διοργανώνω δράσεις στην Αθήνα; Τι δυνατότητες διασύνδεσης μου δίνει;

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ACCMR αποτελεί εργαλείο ενημέρωσης σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες για πρόσφυγες και μετανάστες, και διάδοσης των αντίστοιχων δράσεων όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα στην Αθήνα με αποδέκτες την δημοτική αρχή, τους υποστηρικτές υπηρεσιών και δράσεων καθώς και το ευρύτερο κοινό.

Μέσω των ανοιχτών προσκλήσεων (open calls) οι πάροχοι υπηρεσιών και οι διοργανωτές δράσεων έχουν τη δυνατότητα να προσκαλούν κάθε ενδιαφερόμενο να ενισχύσει τις πρωτοβουλίες τους.

Τέλος, μέσω του ACCMR οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες και διοργανώνουν δράσεις μπορούν:

α) να συνεργάζονται με άλλους φορείς, οργανώσεις και ομάδες πολιτών

β) να συνδέονται με ένα δίκτυο υποστηρικτών που μπορεί να ενισχύσει τη δράση τους μέσω:

1. χρηματικής χορηγίας

2. προσφοράς σε τεχνογνωσία

3. προσφοράς σε είδος/υπηρεσία

4. εθελοντικής εργασίας

Σε κάθε περίπτωση προτείνεται η όσο το δυνατό πιο έγκαιρη ανάρτηση των στοιχείων των υπηρεσιών και των δράσεών σας, ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η προώθηση των αιτημάτων σας για υποστήριξη.

8. Πώς λειτουργεί η υποστήριξη στη σελίδα του ACCMR;

H διασύνδεση ανάμεσα σε όσους παρέχουν υπηρεσίες και υλοποιούν δράσεις, που ωφελούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που ζουν στην Αθήνα και σε όσους επιθυμούν να υποστηρίξουν αυτές τις υπηρεσίες και δράσεις αποτελεί μια από τις κεντρικές λειτουργίες της ιστοσελίδας του ACCMR.

α. Μπορείτε τόσο να προσφέρετε όσο και να ζητήσετε υποστήριξη:

Δημιουργώντας το προφίλ σας στην ιστοσελίδα του ACCMR, επιλέγοντας ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε τις μορφές υποστήριξης τις οποίες μπορείτε να προσφέρετε στους φορείς που ανεβάζουν τις υπηρεσίες και τις δράσεις τους στο ACCMR καθώς και το είδος των υπηρεσιών ή/και δράσεων τις οποίες ενδιαφέρεστε να υποστηρίξετε, ανάλογα με τη θεματική κατηγορία στην οποία εντάσσονται.
Αντίστοιχα, όσοι έχετε εγγραφεί ως πάροχοι υπηρεσιών/διοργανωτές δράσεων έχετε η δυνατότητα , καταχωρίζοντας την υπηρεσία/δράση σας στην ιστοσελίδα του ACCMR, να δηλώσετε τις μορφές της υποστήριξης που χρειάζεστε (προσφορά σε είδος, προσφορά σε τεχνογνωσία, εθελοντές, χρηματική χορηγία, χώρος) και να απευθύνετε ένα μήνυμα προς τους αντίστοιχους υποστηρικτές.

Έτσι, κάθε φορά που ένας φορέας καταχωρίζει την υπηρεσία του ή τη δράση του στην ιστοσελίδα του ACCMR, οι υποστηρικτές παραλαμβάνουν το μήνυμα του φορέα, ενημερώνονται για το περιεχόμενο της υπηρεσίας ή της δράσης που καλούνται να υποστηρίξουν καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επικοινωνήσουν με τη συγκεκριμένη ομάδα, σε περίπτωση που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν την υπηρεσία ή τη δράση της.

β. Ποιοι μπορούν να εγγραφούν ως υποστηρικτές;

Ως υποστηρικτές μπορούν να καταχωριστούν ιδρύματα που υποστηρίζουν φορείς και οργανώσεις που παράγουν κοινωφελές έργο στην πόλη, φορείς και υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων, ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες επιθυμούν να υποστηρίξουν τις ομάδες πολιτών στο πλαίσιο της εταιρικής τους κοινωνικής ευθύνης καθώς και οι ίδιοι οι φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στο δίκτυο του ACCMR.

γ. Ποιοι μπορούν να εγγραφούν ως ανώνυμοι υποστηρικτές;

Εκτός όμως από τους υποστηρικτές οι οποίοι συμμετέχουν στο δίκτυο του ACCMR επώνυμα και εμφανίζονται με το δικό τους προφίλ στη σελίδα Μέλη Πλατφόρμας του www.accmr.gr, υπάρχει επίσης και η δυνατότητα να καταχωριστούν στην ιστοσελίδα του ACCMR και μεμονωμένα άτομα/ ιδιώτες ως ανώνυμοι υποστηρικτές.

Οι ανώνυμοι υποστηρικτές δεν έχουν ορατό προφίλ στην σελίδα Μέλη Πλατφόρμας του www.accmr.gr, ωστόσο, ανάλογα με τη μορφή υποστήριξης που έχουν δηλώσει ότι μπορούν να προσφέρουν (πχ εθελοντές, χρηματική χορηγία), ενημερώνονται με αυτοματοποιημένα e-mail για όλες τις υπηρεσίες και δράσεις του δικτύου του ACCMR οι οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν την προσφορά τους. Η ανώνυμη υποστήριξη ενδείκνυται για κάθε μεμονωμένο υποστηρικτή ο οποίος επιθυμεί να υποστηρίξει τους φορείς που υλοποιούν κοινωφελές έργο στην πόλη, ακόμα κι αν δεν συμμετέχει σε κάποιον οργανωμένο φορέα ή σε κάποια ενεργή συσσωμάτωση της πόλης. Η ανώνυμη υποστήριξη είναι κατάλληλη, για παράδειγμα, για συμπολίτες μας οι οποίοι επιθυμούν να συνδράμουν στις δράσεις μέσω εθελοντικής προσφοράς.

Για να γίνει κανείς ανώνυμος υποστηρικτής στο δίκτυο του συνΑθηνά, αρκεί στη φόρμα εγγραφής νέου χρήστη να κάνει κλικ στις επιλογές "ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" και “ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ”, ενώ στη συνέχεια μπορεί να επιλέξει τις θεματικές κατηγορίες των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και των ΔΡΑΣΕΩΝ που επιθυμεί να υποστηρίξει καθώς και τις μορφές υποστήριξης που μπορεί να προσφέρει σε Υπηρεσίες.

9. Τι προσφέρει η διασύνδεση της πλατφόρμας του ACCMR με την πλατφόρμα του συνΑθηνά;

Η διασύνδεση μεταξύ των πλατφορμών του ACCMR και του συνΑθηνά, ισχύει μόνο στην κατηγορία των δράσεων και όχι σε αυτή των υπηρεσιών και έχει ως στόχο να αυξήσει την απήχηση και το δίκτυο πιθανών υποστηρικτών δράσεων με θεματική Μετανάστες και Πρόσφυγες.

Εάν καταχωρίσετε μια δράση στην πλατφόρμα του ACCMR, υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης της και στο Συναθηνά υπό την θεματική ‘Μετανάστες και Πρόσφυγες’ και αντιστρόφως. Και στις δυο περιπτώσεις ζητείται η συγκατάθεσή σας στη φόρμα καταχώρισης υπηρεσίας. 

Αν είστε υποστηρικτής υπηρεσιών και δράσεων, έχετε τη δυνατότητα να υποστηρίξετε τόσο υπηρεσίες και δράσεις στο ACCMR όσο και δράσεις στο συνΑθηνά. Θα λαμβάνετε email από την πλατφόρμα όπου έχει καταχωρηθεί η δράση, στην οποία ζητείται η υποστήριξη σας. Με τον τρόπο αυτό θα έρθετε απευθείας σε επαφή με τους διοργανωτές, εφόσον το επιθυμείτε.

10. Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ACCMR αν ανήκω στο ανθρώπινο δυναμικό του δήμου Αθηναίων;

Η πλατφόρμα του ACCMR αποτελεί πολύτιμο εργαλείο άντλησης πληροφορίας και γνώσης σχετικά με τις προτεραιότητες των φορέων, οργανώσεων και ομάδων ενεργών πολιτών της Αθήνας. Μέσα από τη δραστηριότητά τους αναδεικνύουν τις ανάγκες και υποδεικνύουν λύσεις για μια πολυσυλλεκτική και βιώσιμη πόλη.

Οι επιμέρους αντιδημαρχίες, διευθύνσεις και υπηρεσίες μπορούν να αξιοποιούν τη δυνατότητα ανάρτησης υπηρεσιών τους ώστε να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά με φορείς και οργανώσεις. Επίσης, μπορούν να αξιοποιούν το εργαλείο δημοσίευσης των ανοιχτών προσκλήσεων (open calls) για να προσκαλούν σε συμμετοχή τις δυνάμεις της Κοινωνίας των Πολιτών οι οποίες μπορούν να συνεργαστούν μαζί τους συμμετέχοντας ενεργά ή προτείνοντας λύσεις.

11. Πώς έχουν προσδιοριστεί οι θεματικές κατηγορίες που βρίσκω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ACCMR;

Οι 11 θεματικές κατηγορίες υπηρεσιών του ACCMR αποτυπώνουν τους βασικούς τομείς δραστηριοποίησης των φορέων και των οργανώσεων που υποστηρίζουν μετανάστες και πρόσφυγες, όπως έχουν προκύψει μέσα από τις ομάδες εργασίας του Κέντρου Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων. Επιπλέον, έχουν προσδιοριστεί υποθεματικές ανά θεματική με βάση την ίδια διαδικασία.

Οι 10 θεματικές κατηγορίες δράσεων έχουν προσδιοριστεί από το συνΑθηνά και αποτυπώνουν τους βασικούς τομείς δραστηριοποίησης των ενεργών πολιτών της Αθήνας, με βάση στατιστικά στοιχεία.