Πώς θα αντιδράσουμε αποτελεσματικά σε μια μελλοντική προσφυγική κρίση; Αναπτύσσοντας έναν Μηχανισμό Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων


Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, στον φιλόξενο χώρο του Orange Grove - που παραχωρήθηκε ευγενικά από την Ολλανδική Πρεσβεία - τα δύο εργαστήρια που διοργάνωσε το Κέντρο Συντονισμού (στις 15/12 & 09/01) στο πλαίσιο της προετοιμασίας ενός Μηχανισμού Ετοιμότητας για την έγκαιρη και συντονισμένη αντίδραση εν όψει μιας νέας κρίσης υποδοχής λόγω έκτακτων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, όπως αυτή που βίωσε η Αθήνα το 2015-2016.

“Μετά τη δύσκολη αλλά και άκρως διαφωτιστική εμπειρία των τελευταίων ετών σε σχέση με τη διαχείριση ανθρώπινων ροών, αποφασίσαμε να ετοιμάσουμε για τον δήμο ένα Μηχανισμό Ετοιμότητας, ώστε σε μια επόμενη ανάλογη κατάσταση να είμαστε πιο προετοιμασμένοι. Καλέσαμε φορείς οι οποίοι εμπλέκονται και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου ξεκινήσαμε τον σχεδιασμό. Το γεγονός ότι ο δήμος συζητάει και προετοιμάζεται είναι από μόνο του πολύ σημαντικό και προφανώς το ζητούμενο είναι η υλοποίηση ενός τέτοιου μηχανισμού”, εξηγεί ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Αντιδήμαρχος Μεταναστών, Προσφύγων και Δημοτικής Αποκέντρωσης.

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, στον φιλόξενο χώρο του Orange Grove - που παραχωρήθηκε ευγενικά από την Ολλανδική Πρεσβεία - τα δύο εργαστήρια που διοργάνωσε το Κέντρο Συντονισμού (στις 15/12 & 09/01) στο πλαίσιο της προετοιμασίας ενός Μηχανισμού Ετοιμότητας για την έγκαιρη και συντονισμένη αντίδραση εν όψει μιας νέας κρίσης υποδοχής λόγω έκτακτων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, όπως αυτή που βίωσε η Αθήνα το 2015-2016.

“Μετά τη δύσκολη αλλά και άκρως διαφωτιστική εμπειρία των τελευταίων ετών σε σχέση με τη διαχείριση ανθρώπινων ροών, αποφασίσαμε να ετοιμάσουμε για τον δήμο ένα Μηχανισμό Ετοιμότητας, ώστε σε μια επόμενη ανάλογη κατάσταση να είμαστε πιο προετοιμασμένοι. Καλέσαμε φορείς οι οποίοι εμπλέκονται και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου ξεκινήσαμε τον σχεδιασμό. Το γεγονός ότι ο δήμος συζητάει και προετοιμάζεται είναι από μόνο του πολύ σημαντικό και προφανώς το ζητούμενο είναι η υλοποίηση ενός τέτοιου μηχανισμού”, εξηγεί ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Αντιδήμαρχος Μεταναστών, Προσφύγων και Δημοτικής Αποκέντρωσης.

Η αναγκαιότητα για την ανάπτυξη μηχανισμών διαχείρισης αιφνίδιων κρίσεων αναγνωρίζεται ως προτεραιότητα στον τρίτο πυλώνα "Προνοητική Πόλη" της Στρατηγικής Ανθεκτικότητας 2030 για την Αθήνα. Η εκπόνηση μιας μελέτης για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαχείρισης Έκτακτων Προσφυγικών και Μεταναστευτικών Ροών στην πόλη της Αθήνας είναι μια πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Μεταναστών, Προσφύγων και Δημοτικής Αποκέντρωσης και υλοποιείται υπό την επίβλεψη του Κέντρου Συντονισμού του δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων, με την οικονομική υποστήριξη του Γραφείου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO) και την τεχνική υποστήριξη της ΜΚΟ International Rescue Committee.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, τα δυο εργαστήρια αποτέλεσαν μια μοναδική ευκαιρία για μια συμμετοχική - τεχνική- συζήτηση από τμήματα του δήμου και άλλους φορείς που διαφορετικά δεν θα είχαν την ευκαιρία να βρεθούν στον ίδιο χώρο και να συμβάλουν από κοινού σε αυτή την πρωτοβουλία. Συνολικά συμμετείχαν 25 εκπρόσωποι από 15 φορείς, συμπεριλαμβανόμενων συγκεκριμένων φορέων του δήμου, του Τμήματος Ταυτοποίησης και Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Action Aid, International Rescue Committe, Solidarity Now, ΜΕΤΑδραση, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, της Unicef Ελλάδος και του ακαδημαϊκού χώρου.

Με βάση την εμπειρία και τη γνώση τους, στο πρώτο εργαστήριο οι συμμετέχοντες διαμόρφωσαν τρία επιχειρησιακά σενάρια κρίσεων και στη συνέχεια έγινε ανάλυση ρίσκου για κάθε σενάριο με βάση την πιθανότητα εκδήλωσης του κινδύνου και την ένταση της έκτακτης κατάστασης. Η τελευταία καθορίζεται από το μέγεθος των απωλειών ή ζημιών που αφορούν τη ζωή και την υγεία των προσφύγων και μεταναστών αλλά και τις δυνατότητες του συστήματος να ανταποκριθεί σε αυτή. Στο επόμενο σεμινάριο καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες και οι ρόλοι των εμπλεκόμενων οργανικών μονάδων του δήμου σε μια περίπτωση κρίσης και καταγράφηκαν οι απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας, έτσι ώστε ο Μηχανισμός να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του δήμου και άλλων φορέων.

Τα εργαστήρια αποτελούν προπαρασκευαστικό μέρος μίας μεγαλύτερης προσπάθειας, που θα ολοκληρωθεί με την εκπόνηση μίας τεχνικής μελέτης, όπου θα περιλαμβάνονται τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των συμμετεχόντων και θα συνοδεύεται από προτάσεις για τη θεσμική ενσωμάτωσή του στις δομές και δράσεις της πόλης. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη, που αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Φεβρουαρίου, θα περιέχει το προσχέδιο για τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού ετοιμότητας και ενός συστήματος διαχείρισης έκτακτων εσωτερικών μετακινήσεων και νέων μεικτών μεταναστευτικών ροών στην πόλη της Αθήνας που θα επιτρέπει με σχετική αυτάρκεια και στα πλαίσια του δυνατού την κάλυψη των βασικών αναγκών.