Το Κέντρο Συντονισμού στην τελευταία έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ


Το Κέντρο Συντονισμού του δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων ξεχωρίζει ως παράδειγμα καλής πρακτικής στην πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ με θέμα τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν μέσα από τη μετανάστευση για 22 πόλεις παγκοσμίως.

 

Το Κέντρο Συντονισμού του δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων ξεχωρίζει ως παράδειγμα καλής πρακτικής στην πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ με θέμα τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν μέσα από τη μετανάστευση για 22 πόλεις παγκοσμίως.

Η έκθεση, που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2017, καλύπτει διαφορετικές μορφές και αιτίες μετανάστευσης και εστιάζει τόσο στον αντίκτυπο του φαινομένου όσο και σε παραδείγματα αποτελεσματικής διαχείρισης. Συγκεκριμένα, αναδεικνύει τις περιπτώσεις των 22 πόλεων σε κάθε περιοχή του κόσμου, που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από τη μετανάστευση και παρουσιάζει πρωτοβουλίες που επιδιώκουν την κάλυψη αναγκών του μεταναστευτικού πληθυσμού, όπως η παροχή βασικών αστικών υποδομών και υπηρεσιών.

Εξετάζει επίσης τον ρόλο των μεταναστευτικών κοινοτήτων, της κυβέρνησης, του ιδιωτικού τομέα, διεθνών οργανισμών και της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών στην επισήμανση του μεταναστευτικού ζητήματος και καλεί τους τοπικούς ιθύνοντες να προετοιμαστούν καλύτερα.

Στην έκθεση παρουσιάζονται οι προκλήσεις και οι ανίστοιχες λύσεις και ευκαιρίες για την πόλη της Αθήνας στους τομείς της Στέγασης, της Εκπαίδευσης, της Υγείας, της Μεταφοράς, της Εργασίας, της Ένταξης και Κοινωνικής Συνεκτικότητας, και του Αστικού Σχεδιασμού. Το Κέντρο Συντονισμού και οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, όπως το πιλοτικό ερευνητικό πρόγραμμα AORI, ο Μηχανισμός Ετοιμότητας, η Διαδικτυακή Πλατφόρμα Συντονισμού και Διασύνδεσης, αναφέρονται ως μία ενδεδειγμένη πρακτική με θετικό αντίκτυπο στην ένταξη και στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

 

Διαβάστε την έκθεση εδώ και αναζητήσετε την Αθήνα στις σελίδες 68-70 και 139.