Ένας διαδικτυακός χώρος φιλοξενίας του υλικού που έχουν αναπτύξει τοπικοί και διεθνείς φορείς με δραστηριότητα στον τομέα της υποστήριξης και της ένταξης μεταναστών και προσφύγων. Βέλτιστες πρακτικές, εγχειρίδια και έρευνες, είναι μερικά από τα εργαλεία, που μπορούν να συμβάλουν στην ενδυνάμωση του χώρου μέσα από τη διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας.

Μοιραστείτε το υλικό σας μαζί μας εδώ:
[email protected]