Η Ψηφιακή Πλατφόρμα Συντονισμού και Διασύνδεσης του ACCMR είναι ένα συμμετοχικό εργαλείο, που επιτρέπει την αποτελεσματική χαρτογράφηση των υπηρεσιών και δράσεων με επίκεντρο τον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό. Μέσω της  χαρτογράφησης γίνεται εφικτή η εξαγωγή δεδομένων σχετικά με τις ανάγκες και τα κενά που εντοπίζονται στο πεδίο ως προς την παροχή υπηρεσιών, με την προοπτική ο δήμος Αθηναίων να τα αξιοποιήσει για τη βελτίωση των υπηρεσιών του.

Η πλατφόρμα απευθύνεται σε όλους τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες και διοργανώνουν δράσεις προς όφελος των μεταναστών και των προσφύγων εντός του δήμου Αθηναίων, με στόχο να θέσει στη διάθεσή τους μια πηγή έγκυρης πληροφόρησης και να ενισχύσει τη μεταξύ τους συνεργασία. Παράλληλα απευθύνεται σε φορείς και πολίτες, που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες,  διευκολύνοντας τη διασύνδεσή τους με οργανώσεις. 

Η πλατφόρμα του ACCMR δημιουργήθηκε με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο του προγράμματος "Κέντρο Συντονισμού και Παρατηρητήριο για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων" το οποίο υλοποιείται με τον συντονισμό του Athens Partnership. Από τον Μάιο του 2019 η ψηφιακή πλατφόρμα λειτουργεί με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.