Η ψηφιακή πλατφόρμα

Η ψηφιακή πλατφόρμα χαρτογράφησης και διασύνδεσης του ACCMR παρέχει στους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υποστήριξης και ενδυνάμωσης μεταναστών και προσφύγων πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες, δράσεις και ευρύτερες πρωτοβουλίες στον δήμο Αθηναίων, διευκολύνοντας τη μεταξύ και βελτιώνοντας την πρόσβαση των ωφελούμενων σε αυτές.