Οι εργασίες οργανώνονται σε 6 επιτροπές εργασίας, οι οποίες συνεδριάζουν σε τακτική βάση. Τα μέλη τους εντοπίζουν από κοινού τις υφιστάμενες ανάγκες και τα κενά στους τομείς της νομικής υποστήριξης, της πρόσβασης σε δομές υγείας και σε κοινωνικές υπηρεσίες, της στέγασης, της εκπαίδευσης, της ένταξης μεταναστών και προσφύγων στην αγορά εργασίας και της έμφυλης διάστασης του προσφυγικού, και θέτουν άμεσες και μακροπρόθεσμες προτεραιότητες ανά τομέα. Τα συμπεράσματα και τα εργαλεία που προκύπτουν μέσα από τις δραστηριότητες του Κέντρου, μεταφέρονται και σε άλλους δήμους της χώρας. Σήμερα, το Κέντρο αριθμεί 100 μέλη, που συμμετέχουν στις εργασίες του με περισσότερους από 200 εκπροσώπους.