Περιγραφή

 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η HIAS είναι οι εξής:

Νομική συνδρομή και εκπροσώπηση σε αιτούντες άσυλο κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ασύλου (κατά τον πρώτο και δεύτερο βαθμό) και οικογενειακής επανένωσης

Συνδρομή σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε δικαιώματα και υπηρεσίες (π.χ. επιδόματα, οικογενειακή επανένωση αναγνωρισμένων προσφύγων κλπ)

Η HIAS είναι επίσης σε θέση να αναλάβει περιορισμένο αριθμό υποθέσεων ενώπιον των δικαστηρίων (διοικητικών, ποινικών, αστικών). 

 

For English follow the link.


Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα παρακάτω τηλέφωνα για ραντεβού ώστε να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της HIAS. Αραβικά: +306944134335 Φαρσί και Γαλλικά: +306944134160 Η HIAS δέχεται παραπομπές στο emai: [email protected]

Φόρμα παραπομπήςΠαρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call