Περιγραφή

 

Στο ανανεωμένο Κέντρο Αλληλεγγύης προσφέρονται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες τόσο στους πρόσφυγες/μετανάστες όσο και στους Έλληνες που βρίσκονται σε ανάγκη επεκτείνοντας το ήδη σπουδαίο επιτελούμενο έργο του, όπως:

 

  • Κεντρική κοινωνική υπηρεσία: Παρέχονται υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, προώθηση και διαφύλαξη των αναφαίρετων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ασφαλής διαβίωση, μέσα από μία σειρά δράσεων σε συνεργασία και με άλλους φορείς.
  • Ψυχολογική υποστήριξη: Παρέχεται Ατομική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, Ομάδες ενδυνάμωσης, ένταξης και προσωπικής ανάπτυξης, Συμβουλευτική οικογένειας και ζεύγους για τη διαχείριση συγκρούσεων
  • Νομική υποστήριξη: Καλύπτει θέματα νομικής συμβουλευτικής, διαμεσολάβησης, καθώς και επιλεγμένης δικαστηριακής εκπροσώπησης.
  • Πρόγραμμα απασχολισιμότητας: Υπηρεσίες εργασιακής συμβουλευτικής, αναζήτησης εργασίας στο διαδίκτυο με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων, ομαδικών εργαστηρίων, σεμιναρίων και δράσεων δικτύωσης (επιδιώκεται η ενίσχυση των δυνατοτήτων των ανέργων από ευάλωτες ομάδες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας).
  • Χώροι Φιλικοί για το Παιδί (μέσω του “Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού”) Ατομικά και ομαδικά παιδαγωγικά/δημιουργικά προγράμματα για παιδιά, Ομάδες κοινωνικοποίησης και μαθησιακής υποστήριξης, Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, Μαθήματα Ελληνικών και Αγγλικών για γονείς, Υποστηρικτική συμβουλευτική σε γονείς και παιδιά 3 έως 12 ετών, Δανειστική βιβλιοθήκη, Εκδρομές και πολιτιστικές επισκέψεις, Εκπαιδευτικά προγράμματα πλανόδιας βιβλιοθήκης.
  • Ειδικές θεραπείες: (εργοθεραπεία, λογοθεραπεία) μέσω του “Kέντρου Hμέρας Βαβέλ”
  • Περιγεννητική φροντίδα (μέσω της ΑΜΚΕ “Φαιναρέτη”)
  • Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Ασύλου: Από τον Σεπτέμβριο του 2015, η Υπηρεσία Ασύλου λειτουργεί εντός του χώρου του Κέντρου Αλληλεγγύης, με προκαθορισμένα ραντεβού από τα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου. Προτεραιότητα δίνεται στις ευάλωτες ομάδες, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση και υποστήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων, θυμάτων κακοποίησης, μονογονεϊκών οικογενειών.
  • Οικονομική και Λογιστική υπηρεσία: Παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση για την έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), διευκολύνει στην απόκτηση κοινωνικών επιδομάτων και παράλληλα υποστηρίζει σε περίπτωση λογιστικών ή ακόμα και φορολογικών υπορεώσεων. Τέλος παρέχει συμβουλευτική και προετοιμάζει τα αιτήματα για την απόκτηση οικονομικής ενίσχυσης.

Το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας του SolidarityNow ιδρύθηκε με την υποστήριξη του Open Society Foundation/OSIFE και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants) – Χρηματοδοτική υποστήριξη από την Νορβηγία (EEAGR08.02), σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, μέχρι τις 30.04.2016

.

For Εnglish follow this link.


Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

Πρόσβαση στην Κοινωνική Υπηρεσία απευθείας από τους ωφελούμενους και προγραμματισμένα ραντεβού με δικηγόρους, ψυχολόγους, ομάδα απασχολησιμότητας, λογιστικές υπηρεσίες και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα διερμηνέων.Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call