Περιγραφή

 

Η διαδικασία επαναπατρισμού και επανένταξης περιλαμβάνει πληροφορίες και συμβουλευτικές συνεδριάσεις προ της αναχώρησης, βοήθεια για την απόκτηση όλων των κατάλληλων εγγράφων (δηλαδή ταξιδιωτικών εγγράφων) και αεροπορικών εισιτηρίων και συνοδεία ατόμων προς το αεροδρόμιο. Η Ελλάδα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τα γραφεία του IOM στις χώρες διέλευσης και στις χώρες προέλευσης προκειμένου να βοηθήσει τους επαναπατριζόμενους κατά την άφιξή τους.

 

For English follow this link.

 

Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

Οι πιθανοί ωφελούμενοι πρέπει να έχουν χαρτί από την Πρεσβεία τους που να επιβεβαιώνει την εθνικότητά τους.Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call