Περιγραφή

Η έλλειψη αποτελεσματικής επικοινωνίας με υπηκόους τρίτων χωρών, λόγω της έλλειψης υπηρεσιών διερμηνείας, έχει επισημανθεί ως ένα από τα κύρια προβλήματα υποδοχής και ένταξης προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος και στηριζόμενη στους δικούς της πόρους, η METAdrasi δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, στοχεύοντας στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών διερμηνείας, το οποίο περιλαμβάνει: Εκπαιδευτικό υλικό σε διαδικασίες ασύλου ● Εκπαίδευση και πιστοποίηση διερμηνέων καθώς και επίβλεψη, αξιολόγηση και τακτική επανεκτίμηση ● Χρήση Συστήματος Τηλεδιάσκεψης

 

For English follow this link.

 

Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

Η ΜΕΤΑδραση συνεργάζεται στο πλαίσιο προγραμματικών συμφωνιών ή εξωτερικής συνεργασίας με κρατικούς ή άλλους φορείς, οργανώσεις, νοσοκομεία/κέντρα υγείας και σχολεία κατόπιν αιτήματος.Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call