Περιγραφή

 

Η Κοινωνική Υπηρεσία συνεκτιμά τις ανάγκες και συνδιαμορφώνει τους στόχους οικογενειών και με τουλάχιστον ένα παιδί έως την ηλικία 12 ετών. Παρέχει συμβουλευτική σε θέματα κοινωνικής ένταξης, προσωπικής ανάπτυξης, και διασφάλισης δικαιωμάτων. Διευκολύνει την πρόσβαση σε υπηρεσίες άλλων φορέων μέσω της διασυνδετικής, και της συνοδείας οικογενειών σε υπηρεσίες άλλων φορέων εάν κριθεί υποστηρικτικό προς την οικογένεια. Διεξάγει κατ' οίκον επισκέψεις εάν και εφόσον αυτό θεωρηθεί προς όφελος της οικογένειας. Υποστηρίζει διαδικασίες έκδοσης νομιμοποιητικών εγγράφων, αιτημάτων σε υπηρεσίες στέγασης, εκπαίδευσης παιδιού και ενήλικα. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η συνεργασία μέσω διερμηνείας, οι κοινωνικοί λειτουργοί του ΕΠΕΚ διασφαλίζουν συνεργασία με την υπηρεσία διερμηνείας άλλων φορέων.

 

For English follow this link.

 


Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

Η πρόσβαση στην Κοινωνική Υπηρεσία του ¨Ένα Παιδί, Ένας Κόσμος" διασφαλίζεται με ραντεβού, το οποίο μπορεί να ζητηθεί τηλεφωνικά (210 8838512), ή δια ζώσης στα γραφεία του φορέα μας (Ρεθύμνου 10, Αθήνα). Το ¨Ένα Παιδί, Ένας Κόσμος" δέχεται παραπομπές από άλλους φορείς. Σε περίπτωση παραπομπών από άλλους φορείς, εκτιμάται ιδιαίτερα η συνεργασία των επαγγελματιών του φορέα που παραπέμπει. Η πρόσβαση στην Κοινωνική Υπηρεσία περιπτώσεων από παραπομπή είναι η ίδια όπως περιγράφηκε παραπάνω (ραντεβού, μέσω τηλεφώνου ή δια ζώσης).Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call