Περιγραφή

 

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, δραστηριοποιούνται ομάδες εξειδικευμένων επαγγελματιών, που παρέχουν συμβουλευτική και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και συγκεκριμένα στις παρακάτω πληθυσμιακές ομάδες:
1. Άτομα χωρίς έγγραφα, με υπηρεσιακό σημείωμα, αιτούντες άσυλο
2. Άτομα με προσφυγικό καθεστώς (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, με επικουρική προστασία, με ανθρωπιστικό καθεστώς)
3. Επιβιώσαντες/ σες βασανιστηρίων
4. Επιβιώσαντες/ σες έμφυλης βίας
5. Επιβιώσαντες/ σες trafficking
6. Ασυνόδευτοι ανήλικοι
7. Ευάλωτα παιδιά και οικογένειες
8. Άτομα σε κράτηση
9. Άτομα που χρήζουν συνδρομής σχετικά με ζητήματα αστικου και ποινικού δικαίου

For English follow this link

 

Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

1. Αυτοπαραπομπές 2. Παραπομπές από άλλους φορείςΠαρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call