Περιγραφή

Το 2019, το SolidarityNow συνεργάστηκε με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός προγράμματος ένταξης μεγάλης κλίμακας για αναγνωρισμένους πρόσφυγες που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2019.

Το έργο προσφέρει μαθήματα ελληνικής γλώσσας, επίδομα στέγασης και υποστήριξη για πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Το SolidarityNow είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία τριών Κέντρων Εκμάθησης Ένταξης (ILC) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, όπου παρέχεται εξαμηνιαίο «Πρόγραμμα Ένταξης» σε πρόσφυγες που αναγνωρίστηκαν μετά τον Ιανουάριο του 2017, με στόχο την υποστήριξη με την ελληνική γλώσσα και τα μαλακά μαθήματα δεξιοτήτων, 1.000 ωφελούμενοι.

 

Το SolidarityNow είναι ένας από τους εταίρους που είναι υπεύθυνοι για την εκπαιδευτική συνιστώσα των μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και soft skills – με στόχο να δώσει στα άτομα τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ζήσουν στην Ελλάδα.

Τα πρώτα μαθήματα με δικαιούχους του HELIOS ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2019 στην Αθήνα, ενώ σε Ιωάννινα και Θεσσαλονίκη τα μαθήματα ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο και τον Ιούνιο του 2020 αντίστοιχα. Επιπλέον, ο οργανισμός έχει συνάψει συμβάσεις με δύο εταίρους υλοποίησης, την Περιχώριση στην Κατερίνη και την OMNES στο Κιλκίς, οι οποίοι έχουν αναλάβει τη λειτουργία των ILC στις περιφέρειές τους.

 


Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

*Το SolidarityNow είναι βασικός εταίρος υλοποίησης του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, στο πλαίσιο του προγράμματος «HELIOS», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME).Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call