Περιγραφή

For english follow this link.

Πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο του Προγράμματος “Παροχή στοχευμένης υποστήριξης και βοήθειας σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας με αναπηρία” της ΕΑΤΑ

Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής (ΕΑΤΑ) και με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), υλοποιεί πρόγραμμα για την «Παροχή στοχευμένης υποστήριξης και βοήθειας σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας με αναπηρία”, στοχεύοντας στη διευκόλυνση της πρόσβασης και τη βελτίωση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας με αναπηρία κατά τις διαδικασίες ένταξής τους στο κρατικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για άτομα με αναπηρία (συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων), που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, και έχουν μακροχρόνια σωματικά, διανοητικά, ψυχικά ή αισθητήρια εμπόδια που, σε αλληλεπίδραση με άλλους παράγοντες, μπορούν να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Βασικός πυλώνας του προγράμματος είναι η  παροχή υποστήριξης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης της  αναπηρίας και την υποβολή αίτησης για απόδοση του επιδόματος αναπηρίας.  Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν:

  • Παροχή πληροφοριών για τα δικαιώματα των προσφύγων με αναπηρία.
  • Υποστήριξη στην πρόσβαση στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες. Η υποστήριξη έγκειται στη διαχείριση της υπόθεσης και τη  σύνταξη ατομικού πλάνου δράσης, την παροχή συμβουλευτικής και τη διασύνδεση κατόπιν παραπομπής με φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες.  
  • Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και συνοδείας κατά περίπτωση.
  • Παροχή συσκευών υποβοήθησης κατά περίπτωση.

Η Κοινωνική Υπηρεσία δέχεται παραπομπές στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Η εξυπηρέτηση γίνεται μετά την αποδοχή τη παραπομπής και κατόπιν ραντεβού.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την ΕΑΤΑ σε στενή συνεργασία με το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Δήμου Αθηναίων.

*Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη στήριξη της ΎπατηςΑρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ 

Program description: images/ADDMA_Disabilities-Inclusive_Project_Information_on_service_provision_Nov_2021_ENGGR-_2_compressed.pdf

Referral Form (EN): images/REFERRAL_FORM__ADDMA_Disabilty_project_English__compressed.pdf

Referral Form (FR): images/REFERRAL_FORM__ADDMA_Disabilty_project_French__compressed.pdf

Refferal Form (FS): images/REFERRAL_FORM__ADDMA_Disabilty_project_Farsi__compressed.pdf

Refferal Form (AR): images/REFERRAL_FORM__ADDMA_Disabilty_project_Arabic__compressed.pdf

 


Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη ότι δεν υφίστανται ώρες υποδοχής κοινού και το πρόγραμμα λειτουργεί αποκλειστικά με παραπομπές. Για παραπομπές περιστατικών στο Πρόγραμμα παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη συνημμένη φόρμα παραπομπής, επιλέγοντας την κατάλληλη γλώσσα κατά περίπτωση. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη πως σε περίπτωση μη λήψης συγκατάθεσης, το Πρόγραμμα αδυνατεί να αναλάβει το περιστατικό. Τέλος, παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι οι γλώσσες που εξυπηρετούνται είναι τα Αγγλικά, τα Αραβικά, τα Γαλλικά και τα Φαρσί.Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call