Περιγραφή

Ξεχωριστά τμήματα για κάθε τάξη του Δημοτικού με στόχο την υποστήριξη στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών.

Το πρόγραμμα γίνεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης γνώσεων πάνω στη σχολική ύλη και δεν αφορά προετοιμασία για τις εργασίες της επόμενης ημέρας.
Ηλικίες: 6 - 13 ετών (Α’-ΣΤ’ Δημοτικού)


Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

Επικοινωνήστε τηλεφωνικά για ραντεβού.Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call