Περιγραφή

Η υπηρεσία βασίζεται στην εξατομικευμένη επαγγελματική συμβουλευτική μέσα από ατομικές και ομαδικές συναντήσεις με Σύμβουλο Εργασίας, κατά τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι υποστηρίζονται με πολλούς τρόπους στην προσπάθειά τους να βρουν εργασία.

Η υπηρεσία εστιάζει σε: ανάπτυξη εργασιακού προφίλ, ατομικό πλάνο δράσης, βιογραφικό σημείωμα, προετοιμασία για συνέντευξη, εργαστήρια ανάπτυξης εργασιακών δεξιοτήτων, δικτύωση με πιθανούς εργοδότες.


Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

Επικοινωνήστε τηλεφωνικά για ραντεβού.Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call