Περιγραφή

Ενημέρωση και συμβουλευτική για τη διαδικασία ασύλου, περιλαμβανομένης της προετοιμασίας για τη συνέντευξη ασύλου. Η υπηρεσία παρέχεται διαδικτυακά.


Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

Οργανώσεις και φορείς μπορούν να επικοινωνούν με την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call