Περιγραφή

 

Από τον Σεπτέμβριο του 2021, ο Amala θα διεξάγει εκπαιδεύσεις διευκολυντριών/ών (facilitator training) που θα λάβουν έπειτα υποστήριξη από τον Amala ώστε να τρέξουν σύντομα εκπαιδευτικά προγράμματα (short courses) στο πεδίο με τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούνται. Μέσω αυτού του προγράμματος, στοχεύουμε να ενισχύσουμε τη διεξαγωγή βιωματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της αυτενέργειας νέων μεταξύ 16 και 25 ετών και να υποστηρίξουμε εκπαιδευτικούς και οργανισμούς στο πεδίο με καινοτόμα παιδαγωγικά εργαλεία. Για ερωτήσεις και πιο λεπτομερείς πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο [email protected]


Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

Facilitator Training/ Εκπαίδευση διευκολυντριών/ών

Φόρμα παραπομπήςΠαρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call