Περιγραφή

Σε αυτό το μάθημα, θα μάθετε πώς μπορείτε να παίξετε έχετε ρόλο στην επίτευξη θετικής αλλαγής στην κοινότητά σας μέσω της καλύτερης κατανόησης των οικονομικών συστημάτων και επιλογών. Θα μελετήσετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πόρους, να κάνετε επιλογές, να αντιμετωπίσετε τις έλλειψεις και να χρησιμοποιήσετε ευκαιρίες. Θα διερευνήσετε επίσης πώς οι άνθρωποι λαμβάνουν ηθικές αποφάσεις μεμονωμένα, εντός οικογενειών και κοινοτήτων, καθώς και σε ευρύτερα πλαίσια. Θα αναπτύξετε την κατανόησή σας και για τα δύο μεγαλύτερα ζητήματα που ενδέχεται να συναντήσετε σε οποιοδήποτε πλαίσιο, όπως η ισότητα και η συμμετοχή, και για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να διασφαλίσετε τη συμμετοχή και την εκπροσώπιση εντός της κοινότητάς σας για την προώθηση της ειρήνης και της θετικής αλλαγής. Αυτές οι δεξιότητες θα διερευνηθούν μέσω των ακόλουθων θεμάτων:

Παίρνοντας αποφάσεις
Κάνοντας επιλογές στα σπίτια μας
Αλληλεπίδραση με άλλους
Αξιοποίηση των πόρων μας
Εργασία για θετική αλλαγή
Κάνοντας επιλογές για χρήματα
Κατανόηση των παγκόσμιων πόρων
Αλλαγή συμπεριφοράς 


Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές καλούνται να βρουν περισσότερες πληροφορίες και να υποβάλουν την αίτησή τους εδώ: https://amalaeducation.org/apply Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου 2020 Σημείωση: οι μαθητές με ανεπαρκή πρόσβαση στο Διαδίκτυο εξακολουθούν να ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση. Η Amala θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηρίξει την πρόσβαση των μαθητών στο Διαδίκτυο.Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call