Περιγραφή

Παρέχουμε γενικά ελληνικά μαθήματα όλων των επιπέδων (ABC, A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Όλα τα μαθήματα διδάσκονται από γηγενείς Έλληνες ομιλητές.

Για μαθητές χαμηλότερου επιπέδου (ABC, A1, A2), το μάθημα διαρκεί 5 ώρες την εβδομάδα.

Για φοιτητές υψηλότερου επιπέδου (B1, B2, C1, C2), το μάθημα διαρκεί 10 ώρες την εβδομάδα.

Σο τέλος των μαθημάτων, (B2, C1, C2) οι φοιτητές περνούν από μια δοκιμή MOCK και όσοι πετυχαίνουν καλά αποτελέσματα αποστέλλονται για να εξεταστούν συτο τεστ ελληνικών (στο Καποδιστριακό Κανεπιστήμιο της Αθήνας) με πληρωμένα τα τέλη της εξεταστικής..


Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

Για να εγγραφείτε στο μάθημα, παρακαλώ επισκεφθείτε μας στη Σολωμού 54 (6ος όροφος) για να πραγματοποιήσετε δοκιμή επιπέδου ελληνικής γλώσσας και να δώσετε τα στοιχεία σας.Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call