Περιγραφή

Τo Προσωπικό Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Κοινότητα(CPW) είναι αποτελείται από μία ομάδα προσφύγων που έχει εκπαιδευτεί σε διάφορες δεξιότητες και εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των Πρώτων Βοηθειών Ψυχικής Υγείας (PFA), του Problem Management Plus (PM +) και της αλληλοβοήθειας (Peer Support Work - PSW) για την παροχή βασικής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, στη μητρική τους γλώσσα.Οι CPW εποπτεύονται από εκπαιδευμένους ψυχολόγους ή κοινωνικούς λειτουργούς και αποτελούν μια γέφυρα μεταξύ της κοινότητας και των επαγγελματιών παρόχων υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Ποιούς αφορά η υπηρεσία CPW;

Οι CPW εξυπηρετούν ενηλίκους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που διαμένουν στο πρόγραμα εστία ΕΣΤΙΑ ή κατοικούν σε αστικές περιοχές στην Αττική και: ζουν με ψυχικές συνθήκες. ζουν με συναισθηματική δυσφορία που σχετίζεται με την αναπηρία (ψυχική υγεία, σωματική), κοινωνική απομόνωση ή άλλη συγκεκριμένη ανάγκη. ηλικιωμένους και που χρειάζονται ψυχοκοινωνική στήριξη. ευάλωτα άτομα που χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη για να αναπτύξουν βασικές ικανότητες διαβίωσης.

Τι κάνουν οι CPW;

Αξιολόγηση ψυχολογικών προβλημάτων και τον εντοπισμό των αναγκών, βασική ψυχοκοινωνική υποστήριξη, παρέχουν συναισθηματική υποστήριξη, μηχανισμούς αντιμετώπισης σε άτομα με αναπηρία, ενδυνάμωση ατόμων με ειδικές ανάγκες, συνεδρίες αυτοβοήθειας, διευκολύνση στις συνεδριάσεις με το προσωπικό του Δήμου και των ΜΚΟ, παραπομπή σε υπηρεσίες και συνδέσμους για εξειδικευμένη βοήθεια εάν χρειαστεί.

Πού και πώς λειτουργούν οι CPW;

Επισκέψεις κατ' οίκον Ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες σε χώρους άλλων φορέων.

For English follow this link.


Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

Πώς να παραπέμψετε τους δικαιούχους για υποστήριξη από το ψυχοκοινωνικό εργατικό δυναμικό CPW; Συμπληρώστε και στείλτε τη φόρμα παραπομπής με το θέμα: Αίτηση για CPW στην κ. Jelena Ratkovic: [email protected] Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο: + 30-6932415956

Φόρμα παραπομπήςΠαρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call