Περιγραφή

Το Orange House φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του ένα ξενώνα ευάλωτων γυναικών, ο οποίος έχει τεθεί σε λειτουργία από το 2016. Ο συγκεκριμένος ξενώνας έχει δυνατότητα να προσφέρει στέγαση σε 15 γυναίκες (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών τους, με τη προϋπόθεση ότι αυτά είναι άνω των 6 ετών). Η αίτηση στον ξενώνα αφορά σε γυναίκες αιτούσες άσυλο, πρόσφυγες ή μετανάστριες. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην παρακάτω διεύθυνση: [email protected]

 

For English follow this link.

 


Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

Η έναρξη της διαδικασίας αίτησης προϋποθέτει την συμπλήρωση του εγγράφου "Potential Resident Form" και θα πρέπει η αιτούσα να προσέλθει αυτοπροσώπως στο Orange House (καθημερινά 10.00-18.00) προκειμένου να το συμπληρώσει. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει μια σειρά από συνεντεύξεις, και στην πορεία θα ζητηθούν επιπλέον διάφορα επίσημα έγγραφα (όπως ιατρικές βεβαιώσεις, κ.α.).Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call