Περιγραφή

Η διεπαγγελματική ομάδα του Βαβέλ, σε συνεργασία με τους εθελοντές και τους γλωσσικούς διευκολυντές παρέχουν στους εξυπηρετούμενους υπηρεσίες ευρέος φάσματος, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται:

  • Διάγνωση, εκτίμηση αναγκών, εκτίμηση λειτουργικότητας, εκτίμηση ανθεκτικότητας / ευαλωτότητας
  • Ψυχιατρική παρακολούθηση
  • Ψυχολογική υποστήριξη
  • Συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία (τα περισσότερα μέλη της διεπαγγελματικής ομάδας του Βαβέλ είναι εκπαιδευμένα ή εκπαιδεύονται σε ψυχοθεραπευτικές τεχνικές –συστημική, ψυχαναλυτική, θεραπεία σχημάτων).
  • Σύνδεση με υπηρεσίες, συνοδεία, διαμεσολάβηση
  • Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση

Για τους εξυπηρετούμενους που δεν ομιλούν την ελληνική ή άλλες γλώσσες τις οποίες κατέχουν τα μέλη της ομάδας και οι εθελοντές (αγγλική, γαλλική, αραβική, ιταλική, ισπανική) διατίθεται διερμηνεία μέσω γλωσσικών διευκολυντών οι οποίοι εκπαιδεύονται και εποπτεύονται από το προσωπικό του Βαβέλ.

 

For English follow this link

 


Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας του Κέντρου Ημέρας Βαβέλ γίνεται: Σε περίπτωση ενήλικα, είτε με τηλεφωνική επικοινωνία του ιδίου είτε προσερχόμενος στο Κέντρο χωρίς να χρειάζεται να έχει προγραμματιστεί κάποιο ραντεβού. Αν για κάποιο λόγο, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί άμεσα ο αιτών, κρατούνται τα στοιχεία του και στη συνέχεια οι επαγγελματίες του Κέντρου επικοινωνούν για να προγραμματιστεί κάποιο ραντεβού. Σε περίπτωση ανήλικου, η παραπομπή χρειάζεται να γίνει από τους νόμιμους κηδεμόνες με τους τρόπους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Σε περίπτωση που ο ανήλικος είναι ασυνόδευτος, η παραπομπή μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε υπηρεσία/ οργάνωση (π.χ. δομή φιλοξενίας, κοινωνική υπηρεσία κλπ) είτε από τον νόμιμα ορισμένο επίτροπο.

Φόρμα παραπομπήςΠαρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call