Περιγραφή

 

Jafra is currently giving several Art-learning courses that vary plenty; we mainly offer Guitar, Piano, and Photography courses which are taking place in Jafta's Garden.  We have guitar classes that are held twice a week (Monday and Thursday) from 14:00 to 14:00. We also have piano courses that are held three times a week (Monday, Wednesday, and Friday) from 12:00 to 14:00. Finally, we have Photography classes that are currently pending until the beginning of August 2019.


Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

Jafra is considering adding more art classes depending on the number of beneficiaries and volunteers interested.

Φόρμα παραπομπήςΠαρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call