Περιγραφή

 

Jafra currently has one Arabic learning Course; this course primarily gives a basic reading and writing knowledge in Arabic. Starting with a professional teacher down to a pen a notebook, our classrooms are equipped with all the necessary tools to help students grasp the materials given to them. The classes are held once a week on Wednesday at 10:00.


Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

Ideally, we have students sign up electronically or on the organization premises at the beginning of every course, which is open to beneficiaries of all backgrounds. However, it is highly encouraged for students to join classes at any time of the course and keep up with the help of our capable staff.

Φόρμα παραπομπήςΠαρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call