Περιγραφή

 

Νομική Συμβουλευτική σε θέματα δικαιωμάτων και διαδικασιών

 Η Υπηρεσία Νομικής Συμβουλευτικής σε θέματα δικαιωμάτων και διαδικασιών (MABS) είναι μια υπηρεσία παροχής νομικής πληροφόρησης, που παρέχει κατευθύνσεις και ενημέρωση σχετικά με τα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας του ασύλου. Πιο συγκεκριμένα, η Υπηρεσία παρέχει: πληροφορίες για τη διαδικασία πριν το αίτημα για άσυλο, πληροφορίες για τη συνέντευξη, τη διαδικασία και τα δικαιώματα του αιτούντα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης εξέτασης του ασύλου, πληροφορίες και εξυπηρέτηση για την έκδοση ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, καρτών ανεργίας, καρτών μέσων μαζικής μεταφοράς, πληροφορίες για τη διαδικασία οικογενειακής επανένωσης, πληροφορίες για αναγνωρισμένους πρόσφυγες και τη διαδικασία ένταξης (έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων, κοινωνικά επιδόματα, απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας κά), παραπομπές σε άλλες οργανώσεις για νομική εκπροσώπηση ανάλογα με την υπόθεση, ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα και ανάλογα με το αίτημά τους, πληροφορίες για μετανάστες που δεν καλύπτονται από τη διαδικασία ασύλου,  πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μεταναστών στην Ελλάδα (υγεία, κοινωνικά θέματα, εργασία, θέματα σχετικά με τα παιδιά κά). 

  For English follow this link.  

Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

Η υπηρεσία παρέχεται μέσω του Πολυδύναμου Κέντρου Προσφύγων.Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call