Περιγραφή

 

Το Κέντρο Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, ανοίγοντας το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει σε νέους και νέες ενεργοποιεί την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Η υπηρεσία αυτή απαντά σε μία ανάγκη και αίτημα, το οποίο συχνά εκφράζεται από ωφελούμενους/ες μας και αναγνωρίζουμε ότι αφορά σε μια σημαντική πτυχή της ζωής τους. Η Υπηρεσία Εργασιακής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού απευθύνεται κυρίως σε νέους ανεξαρτήτως εθνικότητας. Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι ακόλουθες:

  • Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική σταδιοδρομίας
  • Υποστήριξη στον εντοπισμό και την ανάδειξη δεξιοτήτων
  • Εκπαίδευση στις τεχνικές σύνταξης βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής
  • Εκπαίδευση στη διαδικασία συνεντεύξεων
  • Εκπαίδευση στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας
  • Ενημέρωση για εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης (τυπική και μη τυπική εκπαίδευση)
  • Ενημέρωση σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα
  • Υποστήριξη σε τεχνικά θέματα (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κάρτα ΟΑΕΔ, κ.τ.λ.)
  • Ενημέρωση για προγράμματα κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας
  • Ομαδικά εργαστήρια υποστήριξης για την αγορά εργασίας

 

For English follow this link.


Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται με προγραμματισμένα ραντεβού

Φόρμα παραπομπήςΠαρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call