Περιγραφή

Μεταξύ των ιατρικών υπηρεσιών, στο Community Centre της PRAKSIS παρέχεται νομική συμβουλευτική σε ωφελούμενους ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος και εθνικότητας, για θέματα που αφορούν στη διαδικασία του ασύλου και το μεταναστευτικό δίκαιο εν γένει, όπως επίσης θέματα αστικής και ποινικής φύσεως. Η υπηρεσία παρέχεται υπό μορφή προγραμματισμένων ραντεβού κατόπιν εσωτερικής παραπομπής από την Κοινωνική Υπηρεσία του Community Centre.

For English follow the link.


Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

Για να προγραμματιστεί ραντεβού στην Κοινωνική Υπηρεσία θα πρέπει να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία στο 210 - 8213704.Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call