Περιγραφή

 

Το HorizonBoysCenter είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο για νέους πρόσφυγες, στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν σε μια σειρά εργαστηρίων και μαθημάτων. Οι μαθητές εισάγονται στη χρήση της τεχνολογίας και στην έκφραση της δημιουργικότητας τους. Μαθήματα σχεδίου, μαθήματα υπολογιστών, ηλεκτρονική, εργαστήρια ξυλουργικής και ραπτικής καθώς και εκτύπωση 3D είναι κάποια από τα μαθήματα που προσφέρονται στο HorizonCenter για τους νέους πρόσφυγες. Όλα τα εργαστήρια πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το MITD-Lab και στηρίζονται στη μεθοδολογία του CreativeCapacityBuilding, στην οποία οι μαθητές χτίζουν την δημιουργικότητα τους καθώς και την ικανότητα τους να επιλύουν προβλήματα. Παράλληλα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και μαθήματα ελληνικών και αγγλικών είναι βασικά συστατικά του προγράμματος.

 

For English follow this link.

 


Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

Εγγραφή γίνεται αυτοπροσώπως στο Horizon Center από τον ενδιαφερόμενο επωφελούμενο. Είναι απαραίτητη η προσκόμηση του Τρίπτυχου.Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call