Περιγραφή

 

Παροχή στέγασης σε διαμερίσματα και κτίρια, στην Αττική, σε συνθήκες ημιαυτόνομης διαβίωσης και συγκατοίκηση με άλλους συμμετέχοντες. Μέσω του προγράμματος παρέχεται επίσης υποστήριξη από κοινωνικούς επιστήμονες και παραπομπή σε άλλους πάρόχους υπηρεσιών καθώς και χρηματική βοήθεια για την κάλυψη άμεσων αναγκών. 

 

For Εnglish follow this link.


Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

Χρειάζεται αξιολόγηση της περίπτωσης πριν την παραπομπή. Παραπομπές γίνονται μέσω διαμορφωμένων καναλιώνΠαρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call