Περιγραφή

Το πρόγραμμα CoachActivism είναι μια αφειλοκερδής πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε ως ανταπόκριση στη παγκόσμια κρίση του προσφυγικού ζητήματος. Επαγγελματίες Coaches από όλο το κόσμο προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους για να υποστηρίξουν τους πρόσφυγες και τους εθελοντές που εργάζονται για το προσφυγικό. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν 6 συνεδρίες coaching διάρκειας 60λεπτών η καθεμία. Η προσφορά αυτή στοχεύει στη αποφυγή της εξουθένωσης, στη φροντίδα του εαυτού και στην αύξηση της δημιουργικότητας/παραγωγικότητας. Συγκεκριμένα, κάποιοι από τους τομείς στους οποίους οι coachees δήλωσαν ότι είχαν βελτίωση είναι: η φροντίδα του εαυτού, η ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, η διαχείριση του άγχους, η ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων και η σωστή διαχείριση χρόνου. 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορεί να συμπληρώσει κάθε ενδιαφερόμενος (εθελοντής για το προσφυγικό ή πρόσφυγας) τα στοιχεία του:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH7YvCdj8lEv50lzogZ-z0YRMtrtdgLAFTZ2yzEs_QCh85BA/viewform

 

For English follow this link.


Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

Μετά τη λήψη της αίτησης, καλούμε τον ενδιαφερόμενο σε μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία (5-10 λεπτά), προκειμένου να τον γνωρίσουμε λίγο καλύτερα και έτσι να επιτύχουμε τη καλύτερη δυνατή αντιστοίχιση με τους διαθέσιμους Coaches. Οι συνεδρίες γίνονται είτε από κοντά ή μέσω Skype ή Zoom.Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call