Περιγραφή

 

Παρέχεται καθημερινή πρόσβαση στο Internet - Skype για επικοινωνία με την Υπηρεσία Ασύλου.

 

For English follow this link.

 


Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μετά από εγγραφή τους στην κοινωνική υπηρεσία. Δεν χρειάζεται ραντεβού.Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call