Περιγραφή

Το Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας της Κυψέλης προσφέρει μια δέσμη ενεργειών επαγγελματικού προσανατολισμού με στόχο την επαγγελματική ένταξη και στήριξη ανέργων και τη διασύνδεση τους με την αγορά εργασίας. Παρέχεται επομένως εξατομικευμένη παρέμβαση με στόχο την ανάπτυξη ατομικού σχεδίου δράσης και υλοποιούνται Εργαστήρια Κινητοποίησης υπό τη μορφή των ομαδικών βιωματικών συνεδριών, με στόχο την καλλιέργεια μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων (soft skills), την ενημέρωση για νέες θέσεις εργασίας, την κατάρτιση στο κομάμάτι της σύνταξης βιογραφικού, τις τεχνικές αναζήτησηςεργασίας και την προετοιμασία για τη συνέντευξη. Επίσης προωθείται η συνεργασία και επικοινωνία με επιχειρήσεις που αναπτύσσουν Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) καθώς και με φορείς που ασχολούνται με την επιλογή και τοποθέτηση ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος, προωθούνται σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης με συνεργαζόμενους φορείς.


Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μετά από εγγραφή τους στην κοινωνική υπηρεσία. Η υπηρεσία παρέχεται κατόπιν ραντεβού.Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call