Περιγραφή

Το Κέντρο Ημέρας για την «Ψυχοκοινωνική Στήριξη Ανήλικων Προσφύγων και Μεταναστών ηλικίας 6-15 ετών» της ZEUXIS αποτελεί έναν πρότυπο χώρο ολιστικής παρέμβασης και διεπιστημονικής πλαισίωσης των ανήλικων προσφύγων και μεταναστών, που λειτουργεί σε δύο άξονες:

αφ' ενός, μέσω της παροχής ψυχολογικής διάγνωσης και υποστήριξης από κλινικό ψυχολόγο, αφ' ετέρου μέσω της ένταξης των επωφελούμενων παιδιών στο πρόγραμμα μη τυπικής εκπαίδευσης, επιχειρείται να καταστεί ομαλότερη και ευκολότερη η ένταξή τους στο σχολείο, καθώς και η ανάπτυξη των γνωστικών και συναισθηματικών τους δεξιοτήτων.

Το Κέντρο Ημέρας χρηματοδοτεί η Ελβετική Συνομοσπονδία. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του 2020, το Κέντρο Ημέρας συνεχίζει τη λειτουργία του και θα εστιάσει στα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες 6- 15 ετών που, λόγω της πανδημίας του covid-19, κατά τους δύο προηγούμενους μήνες αναγκάστηκαν να διακόψουν το σχολείο ή/και να αναστείλουν τις δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης, να ανατρέψουν τις ρουτίνες τους, να αποκλειστούν από την κοινωνική τους ζωή –όπως όλοι-, με απροσδιόριστες όμως επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία και ευημερία. Άλλωστε η προσφυγική / μεταναστευτική κοινότητα, και ιδιαίτερα τα παιδιά, διαχρονικά είναι αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της απομόνωσης και της περιθωριοποίησης, πόσο μάλλον σε πρωτόγνωρες συνθήκες πανδημίας. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, δε, η περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης σε σύνδεση στο διαδίκτυο και κατάλληλες ηλεκτρονικές συσκευές, επέτεινε τον αποκλεισμό των παιδιών αυτών έστω και από εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές δράσεις. Η δράση αυτή υλοποιείται με την υποστήριξη του KindernotHilfe. Θα επιχειρηθεί λοιπόν να καλυφθεί το γνωστικό κενό των παιδιών που έχασαν μήνες μαθημάτων, να γίνει η προετοιμασία για την ένταξή όλων τον Σεπτέμβριο εκ νέου στο σχολείο, καθώς και να αποκτήσουν ξανά την επαφή με την ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Παράλληλα, με εργαστήρια αγωγής υγείας με τα παιδιά, καθώς και με ατομικές και ομαδικές θεραπευτικές και ψυχοεκπαιδευτικές συνεδρίες με τα ίδια και τους γονείς τους, στοχεύουμε στην επούλωση των συνεπειών των περιοριστικών μέτρων που –όπως όλοι μας- βίωσε και η προσφυγική/ μεταναστευτική κοινότητα, στην ανάπτυξη της ανθεκτικότητας παιδιών και γονέων σε ανάλογες καταστάσεις, καθώς και στην ενημέρωση και εκπαίδευση για την πρόληψης των ασθενειών.

1. Η Ψυχοκοινωνική Υπηρεσία στο Κέντρο Ημέρας θα λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή, προσφέροντας: • Ψυχολογική εκτίμηση και παρακολούθηση ανηλίκων με προσφυγικό/ μεταναστευτικό υπόβαθρο • Ψυχοκοινωνική στήριξη των οικογενειών τους με ατομικές και ομαδικές παρεμβάσεις • Ψυχοεκπαιδευτικές δράσεις / ομάδες γονέων

2. Το Πρόγραμμα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης θα λειτουργεί Δευτέρα – Παρασκευή, προσφέροντας: • Mαθήματα ελληνικών &αγγλικών γιαπαιδιά ηλικίας 6-15 ετών • Eργαστήρια: αγωγή της υγείας, δημιουργική απασχόληση, κ.ά. Τα μαθήματα, τα εργαστήρια και οι ομαδικές συνεδρίες γίνονται σε ολιγομελή τμήματα 6 -7 ατόμων αυστηρά, ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις, καθώς και όλα τα μέτρα ασφαλείας. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα θέσης, προηγουμένως πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας.

ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΟΥ Δευτέρα – Παρασκευή, 10 πμ – 2 μμ

1. Οι εγγραφές στο πρόγραμμα μη τυπικής εκπαίδευσης γίνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 πμ. έως τις 2 μμ.

2. Για παραπομπή περιστατικού στην Ψυχοκοινωνική Υπηρεσία, μπορείτε: Να συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη φόρμα παραπομπής (δείτε την ενότητα "Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή") και να τη στείλετε στη διεύθυνση [email protected]  Να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά τη φόρμα παραπομπής στον σύνδεσμο. Αφού λάβουμε συμπληρωμένη τη φόρμα παραπομπής,θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας προτείνουμε την πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία για το R/V.

For Εnglish follow this link.


Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

Η παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης γίνεται πάντοτε με ραντεβού κατόπιν α) αποστολής φόρμας παραπομπής απο φορέα ή β) αιτήματος του ίδιου του ωφελούμενου γονέα (walk in). Επικοινωνία στα [email protected] και [email protected]

Φόρμα παραπομπήςΠαρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call