Περιγραφή

Στο Community Centre της PRAKSIS στην Αθήνα, παρέχονται υπηρεσίες και πραγματοποιούνται δράσεις με σκοπό την άμβλυνση του κοινωνικού ή/και οικονομικού αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικά ομάδων και την προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων. Κάθε άνθρωπος, σε όποια πληθυσμιακή ή κοινωνική ομάδα και αν ανήκει, όταν αντιμετωπίζει κάποιο ιατρικό, κοινωνικό, ψυχολογικό, εργασιακό ή νομικό πρόβλημα, μπορεί να έρθει στο Community Centre, όπου οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και χωρίς διακρίσεις. Το Community Centre της Praksis διευκολύνει τη διασύνδεση με άλλες ΜΚΟ και φορείς του ΕΣΥ, κατά περίπτωση. 

For English follow this link.


Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

Η Κοινωνική, η Ιατρική και η Νομική Υπηρεσία λειτουργούν καθημερινά κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Τα ραντεβού δεσμεύονται τηλεφωνικά στο 210 - 8213704Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call