Περιγραφή

 

Η Οδύσσεια διοργανώνει φέτος 9 διαφορετικές εκπαιδεύσεις, έχοντας ως προτεραιότητα την κοινωνική ενσωμάτωση και τη σύνδεση των ωφελούμενών μας με την Αγορά Εργασίας. Makers Residency, Προγραμματισμός, Βασικές γνώσεις Η/Υ, τεχνικές πωλήσεων, παρουσιάσεων και επιχειρηματικές δεξιότητες, εργαστήρια επεξεργασίας ξύλου και μετάλλου, χρήση μηχανημάτων CNC και Βοηθός κουζίνας συνθέτουν το πλαίσιο των βασικών μας εκπαιδεύσεων.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν εργαστήρια "soft skills", στις θεματικές Analytical Thinking, Agile Training, προσωπική ενδυνάμωση και συμβουλευτική για την εργασία. Τα μαθήματα για την επιχειρηματική εκπαίδευση συμπληρώνονται από εργαστήρια για το ψηφιακό μάρκετινγκ και το ελληνικό φορολογικό σύστημα.

Όλες οι εκπαιδεύσεις ακολουθούν 4 βασικά στάδια:

1) Εισαγωγική συνάντηση: οι ωφελούμενοι που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για ένα ή περισσότερα μαθήματα προσκαλούνται σε μια συνάντηση, όπου ο εισηγητής του μαθήματος μιλά για τις απαιτήσεις του μαθήματος, τις υποχρεώσεις των εκπαιδευόμενων, τις συνθήκες εργασίας, στο επάγγελμα για το οποίο θα εκπαιδευτούν, το ωράριο, τον μέσο μισθό, τις προοπτικές εξέλιξης.

2) Επαγγελματική Εκπαίδευση: πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο στις ανάγκες και το προφίλ των ωφελούμενων, παρακολούθηση της προόδου τους και τρόπος αξιολόγησης.

3) Επισκέψεις σε χώρους επαγγελματικού ενδιαφέροντος: 2 τουλάχιστον επισκέψεις σε αντίστοιχους επαγγελματικούς χώρους, για να έχουν οι εκπαιδευόμενοι πιο ρεαλιστική εικόνα του επαγγέλματος, για το οποίο εκπαιδεύονται.

4) «Ημέρες Καριέρας»: επαγγελματίες του χώρου προσκαλούνται σε εκδηλώσεις που οργανώνουμε και στόχο έχουν τη δικτύωση και παροχή μαθητείας ή και πιθανών επαγγελματικών προσφορών, σε όσους έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση.

Η δήλωση ενδιαφέροντος γίνεται είτε από οργανισμούς για λογαριασμό των οφελούμενων τους, είτε από τους οφελούμενους στον σύνδεσμο.


For English follow this link.


Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8839877 Διεύθυνση: Καρδίτσης 8, Σταθμός Λαρίσσης Εmail: [email protected]Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call