Περιγραφή

 

Ενημέρωση και πληροφόρηση για τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα, την απασχόληση και την αγορά εργασίας, καθώς και για θέματα νομιμοποίησης και ισότιμης ένταξης στην Ελλάδα.

 

For English follow this link.

 

Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή

Παροχή υπηρεσιών στη δομή κατόπιν ραντεβού ή εξ αποστάσεως (μέσω τηλεφώνου ή άλλου μέσου).Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call