Υπηρεσίες

Σημαντική ενημέρωση: Καθώς οι υπηρεσίες έχουν υποστεί σημαντικές μεταβολές λόγω των μέτρων προστασίας και πρόληψης κατά της πανδημίας του κορωνοϊού, παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες  εδώ

Παρέχετε υπηρεσίες προς όφελος ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων μεταναστών και προσφύγων; 

Εφόσον έχετε κάνει εγγραφή του φορέα σας στη σελίδα του ACCMR, μπορείτε εύκολα να καταχωρίσετε την υπηρεσία σας και να αφήσετε το αποτύπωμά σας στον χάρτη της Αθήνας!

Με τον όρο υπηρεσία αναφερόμαστε σε υπηρεσίες που παρέχονται εντός του δήμου Αθηναίων από φορείς με νομική μορφή (ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμοί, κοινότητες μεταναστών και προσφύγων ή άλλοι φορείς που υλοποιούν ή/και υποστηρίζουν πρωτοβουλίες για το κοινό όφελος). Οι υπηρεσίες παρέχονται σε σταθερή βάση και για ικανό χρονικό διάστημα και σχετίζονται με ανάγκες μεταναστών και προσφύγων όπως η στέγαση, η ιατρική μέριμνα, η νομική υποστήριξη, η εκπαίδευση και η μάθηση, και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

 

Ανεβάστε την υπηρεσία σας

Δομές φιλοξενίας Ασυνοδεύτων Ανηλίκων Προσφύγων και Μεταναστών

21 ΙΑΝ 2022

  Η ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ από τον Απρίλιο του 2020 ανέλαβε τη δημιουργία και λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνοδεύτων ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη με ...
Περισσότερα

Step by Step

27 ΙΑΝ 2022

Το SolidarityNow προσφέρει μια εναλλακτική μορφή φροντίδας για ασυνόδευτα παιδιά ηλικίας 16 έως 18 ετών, με στόχο την κοινωνική τους ένταξη. Συγκεκριμένα, μέσω μιας εξειδικευμένης ...
Περισσότερα

 

HELIOS PROJECT: INTEGRATION THROUGH EDUCATION

27 ΙΑΝ 2022

Το 2019, το SolidarityNow συνεργάστηκε με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός προγράμματος ένταξης μεγάλης κλίμακας για αναγνωρισμένους πρόσφυγες ...
Περισσότερα

Ενίσχυση της προσβασιμότητας στις Υπηρεσίες για επιζώντες έμφυλης βίας στην Ελλάδα μέσω Διερμηνείας

28 ΙΑΝ 2022

Μέσα από αυτή τη συνεργασία της UNICEF και της ΜΕΤΑδρασης, μια συγκεκριμένη υπο-ομάδα διερμηνέων από την ευρύτερη δεξαμενή διερμηνέων της ΜΕΤΑδρασης, η οποία έχει εκπαιδευτεί ...
Περισσότερα

 

Κέντρο για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων του Δήμου Αθηναίων

02 ΜΑΡ 2022

Η κοινωνική αλληλεγγύη στον Δήμο Αθηναίων επεκτείνεται, διευρύνεται και εξειδικεύεται με την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων. ...
Περισσότερα

Δήμος Αθηναίων
Ο δήμος Αθηναίων παρέχει υπηρεσίες χωρίς διακρίσεις. Η πλατφόρμα δεν περιλαβάνει το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται από τον δήμο Αθηναίων. Η επιλογή έχει γίνει με βάση τον βαθμό συσχετισμού των υπηρεσιών με τις ανάγκες των μεταναστών και των προσφύγων.
Φορείς
Η πλατφόρμα δεν περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται εντός του δήμου Αθηναίων από φορείς. Τα στοιχεία που είναι αναρτημένα, έχουν υποβληθεί από τα μέλη της πλατφόρμας κατά την τελευταία επικαιροποίηση.Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call