Λίγα λόγια για το Κέντρο Συντονισμού

Ο δήμος Αθηναίων ανέλαβε την πρωτοβουλία του Κέντρου Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR) με στόχο να δημιουργηθεί ένα κεντρικό συντονιστικό όργανο του δήμου της Αθήνας, που με τη δράση του θα συμβάλει στη διαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδίου όχι μόνο για τη βελτίωση της προσφοράς υπηρεσιών προς μετανάστες και πρόσφυγες, αλλά για την ένταξή τους στη ζωή της πόλης και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. 

Το Κέντρο συστάθηκε τον Ιούνιο του 2017 με ιδρυτικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο του προγράμματος “Κέντρο Συντονισμού και Παρατηρητήριο για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων” και με την υποστήριξη του Athens Partnership. Το Κέντρο λειτουργεί στο πλαίσιο του Τμήματος Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τον απολογισμό των δράσεων του ACCMR από τον Ιούνιο του 2017 έως τον Οκτώβριο του 2018. 

Τι θέλουμε να πετύχουμε

Το Κέντρο Συντονισμού, λειτουργεί ως ένας κόμβος συντονισμού για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας μεταξύ τοπικών και διεθνών ΜΚΟ, διεθνών οργανισμών, δημόσιων φορέων και φορέων του δήμου Αθηναίων, με στόχο την από κοινού διαμόρφωση και υλοποίηση καινοτόμων εργαλείων και πρωτοβουλιών που προωθούν την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων σε τοπικό επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει αναπτυχθεί το Στρατηγικό Σχέδιο ‘Ενταξης των προσφύγων και των μεταναστών στην πόλη, με γνώμονα την αρμονική συνύπαρξη και τη διασφάλιση της κοινωνική συνοχής. Επιπλέον, δημιουργήθηκε ο πρώτος Οδηγός για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός Μηχανισμού Ετοιμότητας, Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων για έκτακτες ή αυξητικά κλιμακούμενες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές στην πόλη της Αθήνας, που στην περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λόγω μεταβολής των προσφυγικών ροών, θα διασφαλίσει αποτελεσματικό συντονισμό και έγκαιρη ανταπόκριση. Το Κέντρο παράλληλα αναπτύσσει συνεργασία με δήμους της χώρας με σκοπό τη μεταφορά και ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας

Τον Φεβρουάριο του 2019, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας ενέκρινε και τυπικά το σχέδιο ένταξης και τον μηχανισμό ετοιμότητας και ο δήμος Αθηναίων έχει πλέον στη διάθεσή του δύο οδηγούς που του επιτρέπουν να αναλάβει ακόμα πιο ενεργό ρόλο σε επίπεδο προγραμματισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης των ζητημάτων των μεταναστών και προσφύγων εντός της επικράτειάς του.

Πώς λειτουργούμε

Οι εργασίες οργανώνονται σε 6 επιτροπές εργασίας, οι οποίες συνεδριάζουν σε τακτική βάση. Τα μέλη τους εντοπίζουν από κοινού τις υφιστάμενες ανάγκες και τα κενά στους τομείς της νομικής υποστήριξης, της πρόσβασης σε δομές υγείας και σε κοινωνικές υπηρεσίες, της στέγασης, της εκπαίδευσης, της ένταξης μεταναστών και προσφύγων στην αγορά εργασίας και της έμφυλης διάστασης του προσφυγικού, και θέτουν άμεσες και μακροπρόθεσμες προτεραιότητες ανά τομέα. Τα συμπεράσματα και τα εργαλεία που προκύπτουν μέσα από τις δραστηριότητες του Κέντρου, μεταφέρονται και σε άλλους δήμους της χώρας. Σήμερα, το Κέντρο αριθμεί πάνω από 90 μέλη, που συμμετέχουν στις εργασίες του με περισσότερους από 200 εκπροσώπους.

Το Παρατηρητήριο

Το Παρατηρητήριο του δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων/ AORI είναι ένα πιλοτικό ερευνητικό πρόγραμμα που αποσκοπεί, μέσω της συστηματικότερης καταγραφής και έρευνας γύρω από το προσφυγικό και μεταναστευτικό φαινόμενο, να συνδράμει τον δήμο και τους εμπλεκόμενους φορείς στην ανάπτυξη κατάλληλων πολιτικών και πρωτοβουλιών. 

Στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης του κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2016 - Ιανουαρίου 2017 διενεργήθηκαν σε συνεργασία με την Public Issue ποσοτικές έρευνες με τηλεφωνικές συνεντεύξεις στους κατοίκους του Δήμου Αθηναίων, απογραφή προσφύγων και μεταναστών στο κέντρο υποδοχής του Ελαιώνα και απογραφή προσφύγων και μεταναστών στα διαμερίσματα προσωρινής στέγασης στην Αθήνα, απ’ όπου προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων και των μεταναστών εντός των γεωγραφικών ορίων του δήμου, καθώς επίσης και με τις δυνατότητες ένταξής τους.

Διαβάστε τα βασικά ευρήματα 

Τα μέσα που θέτουμε στη διάθεσή σας

Η ψηφιακή πλατφόρμα

Η ψηφιακή πλατφόρμα του ACCMR, δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της να χαρτογραφούν τις υπηρεσίες και τις δράσεις τους. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκει να παράσχει στους φορείς με δράση στον τομέα της υποστήριξης και της ένταξης μεταναστών και προσφύγων και στο προσωπικό τους άμεση πρόσβαση στην πληροφορία και να διευκολύνει έτσι τη συνεργασία τους. Παράλληλα, μέσω της πλατφόρμας διευκολύνεται η διασύνδεση των φορέων με ιδιώτες, εταιρείες και άλλους φορείς που θέλουν να τους παρέχουν υποστήριξη.

Ένας χώρος ανοιχτός σε όλους

Το Κέντρο είναι ένας ανοιχτός χώρος συνάντησης και συνεργασίας, που διαθέτει 11 υπολογιστές σε ομάδες και οργανώσεις.Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call