Ανακοινώσεις σχετικά με μέτρα αποφυγής εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid-19 σε κρατικό επίπεδο


Στη σελίδα αυτή θα δημοσιεύονται  ανακοινώσεις σε κρατικό επίπεδο για μέτρα πρόληψης και προστασίας απέναντι στον κορωνοϊό Covid - 19 που άπτονται θεμάτων προσφύγων και μεταναστών. Η λίστα θα ενημερώνεται. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

- Απόδοση Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) σε αιτούντες άσυλο: Απόδοση Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.):
Από την 1η Απριλίου, τέθηκε σε εφαρμογή η απόδοση του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) σε όλους ανεξαιρέτως τους αιτούντες άσυλο, σε εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμόν 199/31-01-2020.
Προηγήθηκε η ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), σε συνεργασία με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) και την Υπηρεσία Ασύλου. Θα ακολουθήσει μέχρι τα μέσα Απριλίου η μαζική έκδοση του αριθμού Π.Α.Α.Υ.Π.Α., για το σύνολο των προσφύγων και μεταναστών που φιλοξενούνται, σήμερα, στην ελληνική επικράτεια. Επισημαίνεται ότι ο Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης, εκδίδεται αυτόματα με το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία από την Υπηρεσία Ασύλου και εξασφαλίζει την παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Η πιθανή απόρριψη της αίτησης ασύλου συνεπάγεται την αυτόματη απενεργοποίηση του, ενώ, αντίθετα, σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, προβλέπεται η μετάπτωση του σε Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α). Τέλος, οι αιτούντες άσυλο θα μπορούν να αναζητούν τον προσωπικό τους αριθμό μέσω της ιστοσελίδας του amka.gr και δε θα απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης για τη λήψη υπηρεσιών από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σύνδεσμος εδώ.

- Μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στις δομές φιλοξενίας και στην Υπηρεσία Ασύλου

Κατόπιν των σχετικών επίσημων οδηγιών της κυβέρνησης για την λήψη όλων των αναγκαίων και απαραίτητων μέτρων και ενεργειών προστασίας του πληθυσμού απέναντι στον ιό CoViD 19/κορωνοϊό, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ενημερώνει ότι έχουν δοθεί προς όλα τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τις δομές φιλοξενίας και στην Υπηρεσία Ασύλου οδηγίες και μέτρα για την προστασία όσων διαμένουν σε αυτές, καθώς και των εργαζομένων, που θα βρείτε εδώ.

- Αναστέλλεται η υποδοχή και εξυπηρέτηση κοινού από την Υπηρεσία Ασύλου

Κατόπιν της υπ΄αριθμ.632/2020 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής κ.Π.Γεωργιάδη αναστέλλεται η υποδοχή και εξυπηρέτηση κοινού από την Υπηρεσία Ασύλου για το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 13/3/2020 έως και την Παρασκευή 10/4/2020.

Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη σε 10 γλώσσες εδώ

For the announcement in 10 languages, click here.

To Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου λειτουργεί ειδική σελίδα στο Facebook με στόχο την πληροφόρηση αιτούντων άσυλο που διαμένουν στην Ελλάδα. Η σελίδα αποτελεί αναβάθμιση προ υπάρχουσας που διαχειριζόταν η Υπηρεσία Ασύλου: @migrationinfo.gr/Find here the new Ministry of Migration and Asylum Facebook Page:   @migrationinfo

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

- Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο άμεσα στις εξελίξεις, ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία που επιτρέπουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν υποκαθιστά τη δια ζώσης εκπαίδευση, αλλά διατηρεί στενή την επαφή των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο. Οδηγίες και σχετική ενημέρωση θα βρείτε εδώ. 

-  06-04-20 Χωρίς χρέωση από κινητά δίκτυα η πρόσβαση σε ψηφιακές πλατφόρμες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Περισσότερα εδώ.

- Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τη διακοπή της λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών μέχρι τις 10 Απριλίου. Περισσότερα εδώ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ/Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- Συστάσεις εμβολιασμού ρουτίνας παιδιών κατά την περίοδο πανδημίας από SARS-CoV-2. Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ

 

 
 
* For more information on Greek Governement's announcements, in Greek, English, French, Turkish, Farsi, Arabic, Urdu, you can visit the UNHCR'S webpage: https://help.unhcr.org/greece/coronavirus/

* Για περισσότερη ενημέρωση σχετικά με τις ανακοινώσεις σε κρατικό επίπεδο, σε ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, τούρκικα, φαρσί, ουρντού και αραβικά, μπορείτε να επισκέπτεστε τη σχετική σελιδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, όπου παρέχονται πληροφορίες στα αγγλικά: https://help.unhcr.org/greece/coronavirus/