Νέα

Πώς η ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων μπορεί να ενισχύσει την ένταξη;

Άρθρο

Το 2ο διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήριο για την ενίσχυση διαπολιτισμικών ικανότητων διοργάνωσε η Ελληνογερμανική Αγωγή σε συνεργασία με την Επιτροπή για τη Μάθηση και την Εκπαίδευση του ACCMR. 

περισσότερα

26-11-2019: Ανακοίνωση σχετικά με προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, με πεδίο δράσης το μεταναστευτικό/προσφυγικό στο σχετικό μητρώο

Άρθρο

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης στο ήδη υπάρχον μητρώο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, των οποίων πεδίο δράσης είναι το μεταναστευτικό/προσφυγικό, όπως αυτό περιγράφεται στο καταστατικό τους, παρακαλούνται οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 (δέκα) εργασίμων ημερών, από της δημοσιεύσεως του παρόντος, να καταθέσουν την αίτησή τους, με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα νομιμοποιητικά και συνοδευτικά έγγραφα, στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

περισσότερα

 

Νέα Δεκεμβρίου από το Δίκτυο του ACCMR

Άρθρο

Μάθετε για τις νέες καταχωρίσεις στο www.accmr.gr και μην ξεχνάτε να συμβουλεύεστε την πλατφόρμα για υπηρεσίες, δράσεις και open calls από φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας και ένταξης ευάλωτων ομάδων και προσφυγικού/μεταναστευτικού πληθυσμού.

περισσότερα

Το 1ο Job Fair της Επιτροπής LIvelihoods του ACCMR ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Άρθρο

Η Επιτροπή Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Ενδυνάμωσης μέσω της Εργασίας – Livelihoods του ACCMR, την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019, διοργάνωσε το 1ο Job Fair στην Αθήνα το οποίο προσέλκυσε 21 εταιρείες, 11 φορείς και 169 υποψήφιους εργαζόμενους.

περισσότερα

 


Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call