Κατηγορίες δραστηριοποίησης

Victoria Square Project

For english follow this link.

Το Victor Square Project (VSP) είναι ένα εν εξελίξει κοινωνικό γλυπτό από τον καλλιτέχνη Rick Lowe σε συνεργασία με την εικαστικό Μαρία Παπαδημητρίου που ξεκίνησε στα πλαίσια της documenta 14.

Το Victoria Square Project (VSP) αποκτά τη σημασία και την αξία του σε πλαίσια αστικής ανάπτυξης και οργάνωσης της γειτονιάς γύρω από τη συγκεκριμένη αστική του περιοχή. Το VSP αποσκοπεί στο να γίνει ένας καταλύτης για την προβολή της σημασίας του πολιτισμού, της τέχνης και της δημιουργικότητας, προκειμένου να συμβάλει στη δόμηση μιας πιο ανθρώπινης κοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρεται μια εναλλακτική στο κυρίαρχο μοντέλο υποτίμησης ή/και άγνοιας για την αξία της διαφορετικότητας και των υπαρχόντων πληθυσμιακών ομάδων.

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την κοινότητα να δει, να κατανοήσει και να εκτιμήσει την αξία της διαφορετικότητας των ανθρώπων - γλωσσική, πολιτιστική, καταγωγής, φυλετική και οικονομική. Επιδιώκουμε να αποτελέσουμε ένα σημείο κοινωνικής συνάντησης στο οποίο αναπτύσσονται διαπολιτισμικές σχέσεις, μια δημιουργική πλατφόρμα που θα ενισχύσει τις πολιτιστικές ανταλλαγές και την κοινότητα της περιοχής.

Πολλοί καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, ερευνητές, τοπικοί επιχειρηματίες, εκπαιδευτικοί, ακαδημαϊκά ιδρύματα, γείτονες και διάφοροι άλλοι οργανισμοί συνδέονται με αυτούς τους στόχους και διασφαλίζουν ότι οι στρατηγικές που ακολουθούμε είναι σύμφωνες με τις τοπικές ευαισθησίες και τις ανάγκες της κοινότητας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος και των δράσεων του, φιλοξενεί διάφορα μαθήματα, εργαστήρια, εκθέσεις τέχνης, ετήσιες εκδηλώσεις, pop-up δράσεις, διαμονές καλλιτεχνών και άλλες συνεργασίες με πολλούς οργανισμούς, ιδρύματα, πανεπιστήμια και τον δήμο. Προσπαθούμε να συνδέσουμε τις τοπικές επιχειρήσεις με καλλιτέχνες για τη δημιουργία και οργάνωση πολιτιστικών δράσεων, να εξασφαλίσουμε τη συμβολή των τοπικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την τεχνογνωσία τους στο έργο μας, να ενεργοποιήσουμε τον δημόσιο χώρο και την επανάχρηση του, να ενισχύσουμε χαρτογραφήσεις της περιοχής που παρουσιάζουν κοινωνικά και πολιτιστικά αγαθά, να αναδείξουμε τα πολλαπλά ιστορικά στρώματα που ενσωματώνονται στην περιοχή.

 Παρακαλώ συνδεθείτε για να καταχωρίσετε open call